‘Uit De Westvoornse Politiek’

Gemeentelijk ombudsman

Westvoorne krijgt een andere gemeentelijk ombudsman. Mevr. mr. Zwaneveld zal deze functie in ieder geval tot 1 januari 2016 gaan vervullen. Zij is ook ombudsman voor de gemeente Rotterdam. Dhr. Van Kinderen had per 1 januari 2010 eervol ontslag gekregen.

 

Opruimplicht hondenpoep

De politieke partijen hebben afgelopen maandag in een gecombineerde commissievergadering ingestemd met een opruimplicht voor hondenpoep binnen de bebouwde kom, wandel- en fietspaden en kinderspeelplaatsen. De eigenaar van een hond dient een schep of zakje bij zich te hebben om de uitwerpselen op te rapen en is verplicht om deze aan de toezichthoudend ambtenaar te laten zien. Voor geleidehonden worden uitzonderingen gemaakt. Over enkele maanden zal een evaluatie van de effecten plaatsvinden.

 

Losloopgebieden honden

Afgelopen maandag hebben hondeneigenaren gepleit voor het creëren van losloopgebieden. Zij constateren dat er in Westvoorne – met uitzondering van een klein stukje strand – niet één gebied meer is waar hun dieren mogen loslopen. Onlangs hebben de organisaties die de natuurgebieden beheren het toezicht aangescherpt en uitgebreid. ‘Verwezen worden we naar de noordkant van het Oostvoornse Meer, waar je met de auto over de snelweg naar toe zou moeten. Dan heb ik het dus over mensen die over een auto beschikken’, stelt Silvia Karst. Het ergert haar dat de hondenbelasting intussen wel is verhoogd en de regelgeving is toegenomen.  ‘Op dit moment heerst er een hondenbeleid wat verre van vriendelijk is. De opruimplicht in de bebouwde kom zal voor menig hondeneigenaar acceptabel zijn, maar waar is het alternatief?’ Losloopgebieden zouden volgens haar het probleem grotendeels kunnen verhelpen. Mevr. Karst is daarom een petitie gestart. De hondenbezitters stellen voor om het Overbosch, de Heveringen, Kaapduin, het Oranje Bosje, het gehele strand van Oostvoorne, het strand van Rockanje buiten de badgastentijden en de duinen tussen de Eerste en de Tweede Slag als zodanig aan te merken.

Op verzoek van de politieke partijen gaat het college van B en W bekijken welke gebieden in aanmerking komen als losloopgebied en een voorstel doen. Niet alle locaties zullen daarvoor in aanmerking komen, omdat die in eigendom zijn van niet-gemeentelijke organisaties. Burgemeester De Jong zal hiervoor zo snel mogelijk in gesprek met vertegenwoordigers van de hondenbezitters gaan.

De petitie voor de losloopgebieden kan worden getekend bij dierenzaak Dier & Zoo Redney’s, Heveringseweg 20, en dierenkliniek Het Overbosch, Heveringseweg 41, in Oostvoorne. Het is de bedoeling dat het document aan burgemeester De Jong wordt aangeboden.