‘Uit De Westvoornse Politiek’

Bestemmingsplan Tinte

‘Laat de raad de kaders voor het bestemmingsplan meebepalen’, zo verzocht fractievoorzitter mevr. Krajenbrink (VVD) tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdag. Hoewel dit een taak van het college van B en W is zou er zodoende meer draagvlak voor het plan kunnen ontstaan. Ook Gemeentebelangen Westvoorne stelde tussentijds overleg hierover met de raad en commissie voor.

De gemeente wil in 2009 een raadsbesluit nemen waarin de randvoorwaarden voor het uitvoeren van het glasproject worden vastgelegd. Het nieuwe bestemmingsplan Tinte wordt waarschijnlijk in de raadsvergadering van april 2010, vlak na de verkiezingen, vastgesteld.

Wethouder Geers van VROM stond niet geheel afwijzend tegenover het voorstel van het vroegtijdig betrekken van de raad. ‘Je moet de moed hebben om af en toe naar jezelf te kijken’, vond zij. Als er voldoende tijd is om het bestemmingsplan te bespreken zal dit dan ook worden gedaan.

 

Vliegtuigjes Quacksedijk

Een meerderheid van de gemeenteraad is tegen het toestaan van het opstijgen en landen van micro-light vliegtuigjes aan de Quacksedijk te Rockanje. Zij steunt hiermee het voorstel van het College, dat geen gehoor heeft gegeven aan het advies van de bezwaar- en beroepschriften commissie in deze zaak.  

De maatschappelijke weerstand was volgens coalitiepartijen Gemeentebelangen, PvdA en D66 en het onafhankelijk raadslid mevr. Langendoen te groot om aan het verzoek te kunnen voldoen. Het algemeen belang woog voor hen zwaarder dan het eigen belang. ‘We zijn bezorgd over de rustverstoring en overlast’, gaf raadslid mevr. Jonkers (PvdA) in de afgelopen raadsvergadering aan. Daarnaast past het landen en opstijgen niet in het agrarisch landschap en is het gevaarlijk in verband met de zeer nabij gelegen N57.

Oppositiepartijen CDA en VVD hadden een andere mening. De christendemocraten vonden dat de kwalificering vliegveld onmogelijk kan worden gemaakt, omdat het slecht drie maal per maand om één vliegtuigje gaat. Raadslid Laaij (VVD) benadrukte bovendien dat het standpunt van de bezwaar- en beroepschriften commissie niet zomaar aan de kant kan worden geschoven. ‘Alsof zij niet het algemeen belang dienen’.