‘Uit De Westvoornse Politiek’

Overlast matrixborden

De onlangs in de gemeente opgehangen matrixborden, die automobilisten op hun snelheid moet wijzen, blijken eveneens een tegenovergestelde werking te hebben.

Omwonenden van de Alardusdreef in Rockanje en de Ruy in Oostvoorne hebben sindsdien overlast door ‘brommerwedstrijden’. Door middel van de borden moet blijken wie de hoogste snelheid op het voertuig heeft behaald. De genomen verkeersmaatregelen in de drie dorpskernen hebben plaatsgevonden in het kader van de wijkveiligheidsplannen.

 

Rapport Swinshoek: ‘onzorgvuldig, onjuist en onvolledig’

Omwonende van de ‘nieuwe Swinshoek’ dhr. Hulshoff heeft kritiek geuit op het rapport van de Rekenkamercommissie over de komst van het gebouw op ‘landje Briggeman’. Hij typeert het onderzoek als ‘onzorgvuldig, onjuist en onvolledig’. Het had zich specifiek moeten richten op het gebruik van de, niet harde, subsidiedatum van 1 januari 2007 tijdens het besluitvormingsproces. Dat tijdstip was destijds voor de beslissing van de raadsleden van groot belang.

De Rekenkamercommissie concludeert uit documenten en gesprekken met betrokkenen dat het College niet actief op zoek is gegaan naar informatie over subsidieprocedures en deadlines voor de komst van het gebouw, maar zich daarvoor volledig afhankelijk heeft gemaakt van de Catharina Stichting. Al in 2004 zou bij B en W duidelijk zijn geweest dat die deadline niet vaststond. Dit staat ook in een uitnodiging van hen aan de raadsleden. De conclusie van het onderzoek dat de gemeenteraad in augustus 2004 hiervan op de hoogte was is volgens Hulshoff echter nog maar de vraag. Er wordt in het onlangs verschenen rapport geen melding gemaakt van de zekerheid over de ontvangst van de brieven. ‘Als het College dan nog erkend in dit Rekenkameronderzoek dat de registratie van verzonden brieven ontbreekt, denk ik dat hier sprake is van niet tijdig informeren van doorslaggevende, belangrijke informatie. Hier ligt de basis voor dit foute besluit’.

De bezwaarmaker vervolgt dat het tijdens de raadsvergadering van 30 augustus 2005 definitief misging. ‘Al het geneuzel tijdens het vragenuurtje daarna, dat de Catharinastichting de niet meer harde datum van 1 januari 2007 voor zich hield omdat het gebruik van de Nieuwe Swinshoek was gewijzigd, is alleen een rookgordijn om de Catharinastichting de zwarte Piet toe te spelen om zo de echte fout in de besluitvorming te verhullen’.

Gisteren, dinsdag 30 juni, zijn de resultaten van het onderzoek naar het dossier ‘Swinshoek’ door de gemeenteraad behandeld.