‘Uit De Westvoornse Politiek’

Gedragscode

Volgende week – dinsdag 31 mei – neemt de gemeenteraad een besluit over de gedragscode bestuurders 2011. Gemeenten zijn wettelijk verplicht een dergelijke code op te stellen. De voorliggende vervangt de gedragscode bestuurlijke integriteit, die zeven jaar geleden door de raadsleden is vastgesteld.

Vorig jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuw model voor een gedragscode opgesteld. Het college van B en W van Westvoorne heeft op één punt besloten daarvan af te wijken. De gemeente stelt geen creditcard of dienstauto ter beschikking aan de leden van het College, raadsleden en fractieassistenten. Dit is volgens de modelgedragscode van het ministerie wel mogelijk.

 

Sociale huurwoningen

Op de locatie van het voormalige Leemerbad in Oostvoorne komen 30 sociale huurwoningen. De appartementen worden eigendom van het Woonbedrijf, die het aantal woningen voor ouderen wil uitbreiden.

Het plan maakt deel uit van de nieuwbouwlocatie Patrijzenlaan/Fazantenlaan. De sociale huurwoningen zijn ook ter compensatie van de 26 te slopen seniorenwoningen aan de Patrijzenlaan. Die moeten wijken voor nieuwbouw.

De gemeenteraad discussieert volgende week – dinsdag 31 mei – over het beschikbaar stellen van een bedrag van bijna 6 miljoen voor het realiseren van het bouwplan. Begin volgend jaar moeten de bouwwerkzaamheden starten. Waarschijnlijk zal de huurprijs van de appartementen ongeveer 625 euro per maand gaan bedragen.

 

Voorweg

In het gebied tussen de Voorweg, Molendijk, Hoefweg en de begraafplaats in Oostvoorne komen 108 nieuwe woningen. Dit project staat inmiddels ook bekend onder de naam “De 5 Bladeren”.

Langs de Molendijk/Hoefweg komen in aansluiting op de bestaande bouw alleen vrijstaande woningen. Voor de Voorweg staan 2-onder-1-kapwoningen gepland. In het middenstuk is er variatie: 2-onder-1-kapwoningen, rijtjeswoningen en patio’s. Als bouwstijl is de dertiger jaren Tuinwijk gekozen. Dit sluit het beste aan bij de omgeving. Door het gebruik van water moet het gebied extra uitstraling krijgen.

De locatie van bouwmarkt Formido vormt de ontsluiting van “De 5 Bladeren”. Enkele bewoners van de Voorweg hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Het is volgens hen niet veilig genoeg. Zij willen liever een rotonde ter hoogte van de Fazantenlaan, maar die weg zal niet door de nieuwe woonwijk door  worden getrokken. Tijdens de herinrichting van de Voorweg is bovendien besloten om geen nieuwe kruisingen te maken. Vanaf de Hoefweg komt geen ontsluiting voor auto’s. Door het verdwijnen van de bouwmarkt verwacht de gemeente dat het aantal verkeersbewegingen zal verminderen. Met de komst van de huizen zal de drukte weer hoger worden en uiteindelijk ongeveer hetzelfde blijven. 

De gemeenteraad moet tijdens de eerstvolgende raadsvergadering instemmen met zowel het bestemmingsplan, het exploitatieplan als de welstandsparagraaf.

 

Actiecomité strandhuisjes

Het onlangs opgerichte actiecomité Strandhuizen NEE heeft afgelopen vrijdag een gesprek met wethouder Ies Klok (D66) gehad. ‘Tijdens dit onderhoud heeft de wethouder geen inzicht willen geven in de inhoud van de drie plannen waaruit het college van B en W voornemens is een selectie uit te maken. De wethouder vindt dat zowel de inwoners als de leden van de gemeenteraad maar moeten komen naar de informatieavond’, stelt Sandor Bosch namens de actievoerders in een persbericht. ‘Hij heeft aangegeven dat tot die avond geen informatie over de inhoud van de plannen naar buiten zal worden gebracht.’

Bosch zou juist vooraf wel inzicht willen in de plannen hebben. Voordat het College een besluit neemt. Burgers moeten naar zijn mening eerder betrokken worden bij de besluitvorming rondom de strandhuisjes. Eerder is dit ook al veelvuldig door Partij Westvoorne gesteld.

Op donderdag 9 juni is er een informatieavond over de komst van maximaal 77 strandhuisjes tussen de Eerste en Tweede Slag in Rockanje. Drie ondernemers presenteren dan hun plannen in De Man in Oostvoorne. De verhuur is volgens de gemeente enkel in het zomerseizoen en is bestemd voor een kortdurend toeristisch verblijf. Na het zomerseizoen worden de huisjes verwijderd, inclusief de fundering. De nutsvoorzieningen voor de huisjes en het toegangspad worden door de projectontwikkelaar aangelegd en betaald. Ook het beheer, het onderhoud en toezicht komt geheel ten laste van de exploitant. De gemeente ontvangt inkomsten in de vorm van erfpacht.