‘Uit De Westvoornse Politiek’

Millennium Gemeente

Westvoorne wordt mogelijk een Millennium Gemeente. Hier pleit dhr. Robles, lid van het ‘schaduwkabinet’ de derde kamer, voor. ‘Het kost de gemeente helemaal niets’, probeerde hij de commissie ABZ/M vorige week dinsdag van te overtuigen.

Een Millennium Gemeente tracht de acht in 2000 door de VN vastgestelde Millenniumdoelen, die gericht zijn op wereldwijde armoedebestrijding, te behalen. Deelnemende gemeente kiezen, gesteund door subsidies, voor een eigen invulling hiervan. In Westvoorne zal de jeugd, zoals reeds jaarlijks bij dodenherdenking het geval is, mogelijk een belangrijke rol gaan spelen. Volgens burgemeester De Jong wordt er in Westvoorne momenteel al veel aan duurzaamheid gedaan, maar dient het bewustzijn van de jongste generatie in de gemeente nog eens te worden vergroot.

 

De Rots

Het vaststellen van de randvoorwaarden voor ‘de Rots’ in Rockanje wordt uitgesteld, zodat alle partijen zich in de randvoorwaarden daarvoor kunnen vinden. Dit heeft de commissie VROM vorige week woensdag besloten.

Al enkele jaren is men bezig een bouwproject voor de bewuste locatie te bepalen.

In 2007/2008 heeft het laatst ingediende voorstel geen doorgang gevonden. Vorig jaar zijn nieuwe gesprekken met de projectontwikkelaar over ‘de Rots’ gestart. Momenteel dienen eerst de stedenbouwkundige randvoorwaarden (passend in de omgeving, hoogte, lengte en breedte) te worden vastgesteld. Ook is het van belang dat er voldoende draagvlak tussen de deelnemende partijen, de gemeente, projectontwikkelaar en Vereniging Houd Rockanje Laag, is. Er bestaat voornamelijk onenigheid over de bouwhoogte (11 versus 8 meter) en het bouwprogramma.

 

ATB-route

Het ATB-parcours langs het Oostvoornse Meer wordt hoogstwaarschijnlijk uitgevoerd. In de komende maanden zullen de noodzakelijke vergunningen hiervoor worden verkregen. Het idee is oorspronkelijk afkomstig van een groep mountainbikers, die in 2006 een burgerinitiatief hebben ingediend. De gemeenteraad heeft hen destijds hierin gesteund.

De aanleg van het totale parcours kost 135.000 euro. Een deel hiervan zal bekostigd worden via sponsorgelden. Dit laatste riep vooral vragen op bij enkele leden van de commissie ABZ/M. Zij vreesden dat in deze onzekere tijden de gemeente uiteindelijk toch niet een groter aandeel erin zal krijgen. ‘Anders heeft Westvoorne er een strop aan en moeten we het onderhoud zelf betalen’, aldus raadslid Van Montfoort (VVD).

Het CDA riep het College op om de route nog tijdens de huidige collegeperiode te openen. ‘Je moet wel een lange adem hebben om dit vol te houden’.