‘Uit De Westvoornse Politiek’

Nieuwe vleugel ‘de Man’

Stichting Concertleven Westvoorne wil dat ‘de Man’ een nieuwe vleugel krijgt. De huidige is voor een goed concert te klein, omdat die de zaal niet kan bespelen. Voor een bekende pianist moest onlangs zelfs nog een piano gehuurd worden. Met de aanschaf van een Steiner concertvleugel door de gemeente zal dit niet meer nodig zijn. De commissie WOW gaat zich over de kwestie buigen.

 

Wegenbeheerplan: ‘we zijn gewend geld uit te geven’

‘We zijn gewend in deze commissie geld uit te geven, maar we vergeten dat het momenteel slechter gaat’, benadrukte fractievoorzitter Hartog (D66) tijdens de commissie WOW van afgelopen donderdag over de kosten voor het wegbeheer in de gemeente. Hij stelde daarom uitstel van uitgaven voor op dit punt. De andere parijen steunden het raadslid daarin niet. Vooral raadslid Van Leeuwen (VVD) vond dat er ‘geen concessies voor de mooie wegen moeten worden gedaan’.

Het onafhankelijk raadslid mevr. Langendoen meende bovendien dat van de Burgemeester Letteweg in Oostvoorne een eenrichtingsverkeerweg gemaakt moet worden. Wethouder Van Lith kon echter mededelen dat na de realisatie van het plan ‘de Ruy’ alle omliggende wegen een ‘facelift’ zullen gaan krijgen.

 

Aankoop Troost

Het perceel Raadhuislaan 1 in Rockanje is voor een bedrag van 157.000 euro door de gemeente gekocht. Vele jaren is er met eigenaar Troost over onderhandeld. Er is overeenstemming bereikt dat indien er binnen tien jaar een andere bestemming wordt gerealiseerd dan parkeerplaatsen, de twee partijen zullen gaan onderhandelen over een nabetaling. Alle leden van de commissie WOW gaven aan zeer tevreden te zijn met de aankoop.

 

Herinrichting Raadhuislaan: ‘ga eerst eens praten’

Met de aankoop van het perceel ‘Troost’ is de herinrichting van de Raadhuislaan in Rockanje een stap dichterbij gekomen. In oktober heeft de gemeenteraad door middel van een motie verzocht binnen een jaar een plan te presenteren voor een opknapbeurt. De bewoners in de omgeving van de Raadhuislaan hebben vervolgens tijdens een inloopavond in november jl. aangegeven dat naast het realiseren van parkeerplekken ook de ruimte voor de panden opnieuw moet worden ingericht.

Een werkgroep bestaande uit ondernemers, vertegenwoordigers van de gemeente en een bouwkundig adviseur zullen de mogelijkheden voor het opknappen van het aanzicht gaan uitwerken. Ook zal de poffertjeskraam van de locatie verdwijnen. De kosten voor de totale herinrichting bedragen 305.000 euro.

De commissie WOW gaf aan verheugd te zijn over de inbreng van de bewoners. Een meerderheid kon zich dan ook vinden in de gekozen variant voor de herinrichting van de Raadhuislaan. Een punt van discussie is wel het verplaatsen van de weekmarkt naar deze locatie. ‘Ga eerst eens praten met de middenstand op het dorp’, gaf het onafhankelijk raadslid Langendoen aan.