‘Uit De Westvoornse Politiek’

Evenementen: ‘het houdt het dorp levendig’

In 2004 heeft de gemeenteraad de nota Evenementenbeleid vastgesteld. Deze wordt momenteel geactualiseerd. De laatste jaren is kritischer gekeken naar de geluidsproductie tijdens evenementen met betrekking tot de volksgezondheid, openbare orde en overlast voor omwonenden.

Een belangrijke verandering in de nota betreft de Hofwei in Oostvoorne. Deze locatie blijkt namelijk minder geschikt te zijn voor evenementen met harde muziek, omdat omwonenden hier veel hinder van hebben ondervonden. Er wordt daarom door het college van B en W onderzocht of er voor overlastgevende evenementen een andere terrein rondom het dorp beschikbaar is. Ondanks dat zij begrip voor de negatieve gevolgen hebben stuitte dit de leden van de commissie ABZ/M tegen de borst. ‘Evenementen kunnen niet los van een dorp worden gezien. Het houdt het dorp levendig. Er worden in Westvoorne veel leuke evenementen georganiseerd, die veel mensen trekken’, vond fractievoorzitter Langendoen (GBW). Raadslid Littooij (CDA) benadrukte bovendien dat alle festiviteiten in Oostvoorne zich vanuit historisch perspectief in het centrum hebben afgespeeld. ‘Je trekt dan de evenementen weg van de plaats waar ze thuishoren’.

Daarnaast vonden de leden van de commissie dat de overlast van evenementen slechts een aantal dagen per jaar betreft. Wel uitten ze, evenals inspreekster mevr. Edzes – van Loon, afgelopen maandag hun zorgen om de veelal te sterke gehoorstralen.

 

Jeugdontmoetingsplaats: ‘anders zijn we hier in 2012 nog mee bezig’

In het wijkveiligheidsplan Rockanje zijn de door de inwoners aangegeven prioriteiten centraal voor uitvoering gezet. Het hebben van een vaste plek voor de jeugd was één van de geuite wensen. Dit gegeven werd nog eens bekrachtigd door een bomvolle publieke tribune tijdens de commissie ABZ/M van afgelopen maandag. De gemeenteraad heeft vervolgens in oktober jl. het college van B en W verzocht om verruiming van de openingstijden van ‘de Pit’ en het zoeken naar een geschikte locatie en financiering van een Pannaveldje en jeugdontmoetingsplaats in het dorp. Dit laatste moet in gezamenlijke overeenstemming met bewoners en jongeren gebeuren.

Locoburgemeester Van Lith gaf aan dat het mogelijk is nog dit jaar een geschikte locatie te vinden. Mits er overeenstemming met de betrokken partijen wordt gevonden. ‘We hebben de verplichting om op korte termijn een jeugdontmoetingsplaats te realiseren’, meende fractievoorzitter Van den Akker (PvdA) over de ‘harde afspraak’ naar de jongeren toe. Ook de VVD bendrukte het belang van actie op korte termijn. Raadslid Van Montfoort: ‘anders zijn we hier in 2012 nog mee bezig’.