‘Uit De Westvoornse Politiek’

Flitsvergunning: ‘binnen vijf werkdagen binnen’

Op woensdag 28 januari heeft wethouder Geers de eerste officiële ‘Flitsvergunning’ van de gemeente Westvoorne overhandigd. Een ‘Flitsvergunning’ is een bouwvergunning die binnen vijf werkdagen wordt verleend.

Het gaat hierbij om vergunningen voor bouwplannen waaraan minder eisen worden gesteld, zoals een zwembad, dakkapel of aanbouw. Westvoorne is de eerste gemeente van de Zuid-Hollandse eilanden die deze service verleent. Binnen vijf werkdagen is het besluit op de aanvraag voor de gevelwijziging van de woning van mevr. Wapenaar genomen.

 

Onderzoek nieuwe Swinshoek:

‘Het kwaad is geschied en de kolossale omvang van het gebouw nieuwe Swinshoek op het landje Briggeman begint zich nu af te tekenen’, zo sprak omwonende dr. Hulshoff afgelopen maandagavond tijdens de commissie ABZ/M. ‘Het landelijke beeld, waar Rockanjenaren zo aan gehecht zijn, wordt aldus blijvend verminkt’. Directe aanleiding voor zijn zoveelste inspraak in het gemeentehuis van Westvoorne was het mogelijke onderzoek naar het besluitvormingsproces van het te bouwen complex.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft de Rekenkamercommissie zich bereid getoond te onderzoeken of de raadsleden destijds juist, volledig en tijdig door het college van B en W over de keuze van een locatie voor de ‘nieuwe Swinshoek’ zijn geïnformeerd. Er moet daar wel een bedrag van 63.500 euro voor beschikbaar worden gesteld. Het onderzoek dient uiteindelijk een reconstructie van het besluitvormingsproces op te leveren, zoals de rol van de hardheid van de subsidiedatum en de huidige en vroegere grondposities van locatie ‘de Drenkeling’. De Rekenkamercommissie verwacht tot twintig gesprekken met diverse betrokkenen te moeten voeren. Het is de bedoeling dat het rapport nog voor het zomerreces door de gemeenteraad kan worden behandeld.

‘Op dit dossier zijn we niet trots’, concludeerde raadslid Littooij (CDA). ‘Dit rechtvaardigt een gedegen onderzoek. Aan de andere kant vragen we ons af: ‘moet het wel?’ Hij gaf aan dat inwoners terecht boos zijn en het College heeft geblunderd, maar de bouw inmiddels al in volle gang is en doorgaat. Daarom willen de christendemocraten het bedrag liever ‘uitgeven aan positieve zaken waar Rockanje trots op kan zijn’. De overige politieke partijen in de gemeenteraad stonden daarentegen, onder voorbehoud, positief tegenover een onderzoek. ‘Het kan informatie op gaan leveren waar de raad haar voordeel mee kan gaan doen’, aldus fractievoorzitter Hartog van D66. Raadslid Gorzeman maakte namens Gemeentebelangen Westvoorne zijn excuses aan de bewoners voor de destijds gekozen locatie voor de ‘nieuwe Swinshoek’. ‘Op basis van de toenmalige kennis hebben wij naar eer en geweten een beslissing genomen’. Coalitiepartij PvdA vond het maken van excuses echter niet nodig. ‘Op basis van de door het College aangeleverde informatie hebben wij keuzes gemaakt. Wij kunnen als raadsleden niet ieder aspect daarvan controleren en verifiëren’, meende raadslid Van Iersel. Hij gaf aan voor het onderzoek te zijn. ‘Hiermee kan de schijn van achterkamertjes politiek worden voorkomen’.

Dhr. Hulshoff noemde de te maken kosten ‘weggegooid belastinggeld’. ‘Alleen een raadsenquête, waar alle betrokkenen onder ede worden gehoord, kan de onderste steen boven krijgen’. Dit werd door de politieke partijen niet als een probleem gezien. De prijs blijft momenteel voor hen wel een twistpunt. Uiteindelijk zal de gemeenteraad het door de Rekenkamercommissie uit te voeren onderzoek naar de besluitvormingsprocedure voor de locatie van de ‘nieuwe Swinshoek’ een besluit nemen.