‘Uit De Westvoornse Politiek’

Drempel

De drempel bij het Stenenbaakplein verdwijnt nog dit jaar. Deze mededeling deed wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) tijdens de afgelopen raadsvergadering. ‘Dat zal tegelijkertijd gebeuren met werkzaamheden die de Provincie uitvoert aan die weg tussen de rotonde en het Stenenbaakplein.’ De drempel leidt momenteel tot de nodige verkeersoverlast.

 

Koepel Zeeburg

De gemeente houdt met de herinrichting van de Zeeweg in Oostvoorne rekening met de herbouw van Koepel Zeeburg. Het karakteristieke gebouw aan de Boulevard werd tijdens de Tweede Wereldoorlog afgebroken. Op dit moment is er een geldinzamelingsactie voor de herbouw aan de gang.
De nieuwe Koepel Zeeburg komt tegenover ’t Wapen van Marion. Daar zijn dan ook extra parkeerplaatsen nodig. ‘Het is nu aan de stichting om de financiële middelen bij elkaar te krijgen’, aldus burgemeester Peter de Jong.

 

Bedrijfsverplaatsing Noordermeer

‘De zaak Noordermeer is in beweging’, melde wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) aan de gemeenteraad. De agrariër wil in het kader van het project de Strypse Wetering zijn bedrijf van de Verlengde Lodderlandsedijk naar de Lodderlandsedijk in Rockanje verplaatsen. Vorige week is de exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en hem vastgesteld in het college van B en W.
Van Lith: ‘wij zijn er dus met de heer Noordermeer uit. Het probleem zat hem met name in de bedragen die hij aan de gemeente moet betalen vanwege de door ons geleverde diensten. De overeenkomst ligt nu voor en komt ter informatie naar de raad. Daarna zal de burgemeester het contract met de heer Noordermeer tekenen.’ Omwonenden en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne hebben echter bezwaar tegen de bedrijfsverplaatsing.

 

Jeugdbeleid

Per 1 januari volgend jaar stopt Stichting PUSH naar met het leveren van jongerenwerk in Westvoorne. Van een budget van 100.000 euro voor de jeugd moet wethouder Nico Groenewegen (CDA) voor 60.000 euro de jeugd zien te ondersteunen. Bijna een halvering van de middelen. ‘Het uitgangspunt is beter voor minder. Met beperkte middelen willen we een beter en breder jeugdbeleid neerzetten.’ Vorige week dinsdag discussieerde de raad hoe het jongerenbeleid dan moet worden uitgevoerd.
Raadslid Janneke Krajenbrink (VVD) was het met de wethouder eens. Het is volgens haar altijd vaag gebleven hoe PUSH de uren precies besteed. ‘Met PUSH hoeven we dus niet door.’ Er moet volgend jaar ondersteuning blijven, maar dan bijvoorbeeld door een andere professionele organisatie of jongerenwerker in gemeentelijke dienst. Krajenbrink wil eerst de groep kwetsbare jongeren in kaart brengen. Hierdoor weet de gemeente hoeveel (potentiële) probleemgevallen het betreft.
Fractievoorzitter Arjen Littooij van het CDA vond dat er naast het aanstellen van een jongerenwerker in gemeentelijk dienst een taak voor vrijwilligers zou moeten zijn weggelegd. ‘Ik heb er vanuit de kerkelijke kringen goede ervaringen mee.’ Partij Westvoorne zag zelfs iets in een Jongeren Opsporings Ambtenaar (JOA), die alcohol- en drugsproblematiek in de gaten kan houden.
Na de zomervakantie mogen de jongeren van wethouder Nico Groenwegen als proef zelf het jongerencentrum De Pit in Rockanje onder minimale begeleiding bemannen. Gemeentebelangen Westvoorne betwijfelt of de oudere onder hen – in de leeftijd van 18 tot 23 jaar – er wel zin in hebben om daar naartoe te gaan. Raadslid Bert Heijndijk: ‘deze leeftijd laat zich niet zo makkelijk meer sturen. Zij vullen hun vrije tijd zelf in.’
Nog deze raadsperiode komt er een integraal jeugdbeleid. De gemeenteraad heeft een door Partij Westvoorne ingediende motie aangenomen.

 

Bestemmingsplan Zeegebied: strandhuisjes

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Zeegebied goedgekeurd. Het college van B en W kan dus verder gaan met het ontwikkelen van plannen voor de omstreden strandhuisjes in Rockanje.
De oppositie Partij Westvoorne en de PvdA uitten tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering hun zorgen. Zij vrezen dat met de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid van het College de raad zichzelf buiten spel zet. Het zal praktisch onmogelijk worden om een grootschalig plan van projectontwikkelaars tegen te kunnen houden.
Zorgen heeft ook het onlangs opgerichte actiecomité Strandhuizen NEE. ‘Het strand zal nooit meer hetzelfde zijn’, benadrukte inspreker Sandor Bosch over de nadelige gevolgen voor de natuur. Hij verweet de instemmende raadsleden: ‘waarom geeft u het College deze vrijheid? Waarom een carte blanche?’ Het financieel risico voor de gemeente is naar zijn mening groot.
Wethouder Ies Klok (D66) legde de aantijgingen naast zich neer. Er komen slechts gedurende een deel van het jaar maximaal 77 strandhuisjes. Auto’s op het strand zijn niet toegestaan. De kosten voor het project zijn voor de rekening van de projectontwikkelaar. Inmiddels zijn er drie ondernemers gekozen. Zij presenteren binnenkort hun plannen aan de raadsleden en de inwoners. De wethouder beloofde bovendien gemeenteraad bij de keuze te betrekken. ‘Als ik dit niet doe dan is er een motie van wantrouwen geboren.’
De coalitiepartijen VVD, Gemeentebelangen Westvoorne, CDA en D66 steunden de wethouder. ‘Er is weinig vertrouwen in de ondernemers’, vond fractievoorzitter Wim Hartog (D66) over het standpunt van de oppositie. De VVD gaf aan de hevige kritiek in dit stadium te voorbarig te vinden.
Het actiecomité trekt het door de wethouder geopperde maximum aantal en de financiële risico’s voor de gemeente ernstig in twijfel. ’77 Vinden wij op zich net zo erg als 100.’ Klok gaat in gesprek met het actiecomité, dat heeft aangekondigd het pamflet toch te gaan verspreiden.

 

Bestemmingsplan Zeegebied: windmolens

De goedkeuring van het bestemmingsplan Zeegebied houdt in dat bij het toekomstige paviljoen aan de Brielse Gatdam twee windmolens mogen komen. Die moeten het gebouw van energie voorzien.

Wij denken ook aan de vogels


In navolging van wethouder Ies Klok (D66) was de coalitie unaniem van mening dat duurzaam bouwen op deze manier een prima initiatief is. ‘Wij denken ook aan de vogels’, gaf fractievoorzitter Emma van Blom van Partij Westvoorne echter aan. Zij vreest voor de gevolgen voor de natuur en wil dat eerst onderzoeken. Onderzoek van de Provincie heeft volgens de wethouder aangetoond dat het geen nadelige effecten heeft. Mochten er windmolens van meer dan 20 meter worden aangevraagd dan volgt er een nieuw onderzoek.