‘Uit De Westvoornse Politiek’

Wijkveiligheidsplan Oostvoorne: ‘we moeten niet terugvallen op eerdere fouten’

Het wijkveiligheidsplan Oostvoorne is afgelopen maandag door de commissie ABZ/M grotendeels positief ontvangen. Redelijk felle kritiek kwam enkel van oppositiepartij VVD. ‘Veel punten zijn al bekend, maar er is weinig mee gedaan’, meende raadslid Van Montfoort. Hij vond dat er weinig te concrete oplossingen worden gegeven, hetgeen door burgers wordt verwacht. ‘Het is een teleurstellend plan. We moeten niet terugvallen op eerdere fouten’.

Raadslid Littooij deelde de mening van de liberalen niet. Al gaf hij toe dat twaalf jaar geleden, toen hij nog bij de politie werkzaam was, verkeersoverlast en hondenpoep ook al door inwoners als grootste problemen werden bestempeld. Daarentegen miste de CDA’er ambitie op het gebied van drugsproblematiek, zoals het houden van houseparty’s. Ook Gemeentebelangen deelde de ernst van dit probleem en merkte op dat er buiten ‘the Chill’ op de Hofwei geblowd wordt. ‘Ik ben niet blij dat het bij Push plaatsvindt, maar het is daardoor wel minder dominant aanwezig in de wijken’, reageerde burgemeester De Jong hierop. Evenals coalitiepartij PvdA vond hij een hangplek in het dorp voor jongeren een goed idee om de problematiek te doen verminderen

 

Golfbaan Lagerwoude: ‘liever golfbaan dan kassen’

‘Het staat niet los van de glastuinbouw. Beiden helpen mee aan de teloorgang van Tinte’, meende inspreekster mevr. Edzes-van Loon over de komst van een golfbaan op het grensgebied van de gemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis. Initiatiefnemer Fortis wil daar in de nabije toekomst achttien holes met negen oefenholes, een 25 hectare groot opengesteld landgoed en negentien woningen realiseren.

Ook de PvdA heeft moeite met het plan. Ondanks dat er al een vergevorderde overeenkomst met de gemeente is maakt de coalitiepartij zich voornamelijk zorgen om de kwaliteit van het landschap rondom de Penserdijk. CDA en Gemeentebelangen gaven beiden echter aan dat zij liever een golfbaan op de locatie zouden willen dan kassen. Wethouder Klok deelde mee dat het plan past binnen het streekplan en er enkel een normale bestemmingsplanprocedure zal volgen. Gedurende het besluitvormingsproces wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden. Er is volgens hem geen sprake van koppeling met de glastuinbouw, maar er zal wel gekeken worden naar de bestaande glasrechten in het gebied. Eén van de voorwaarden voor het uitvoeren van het idee van Fortis is bovendien een krekenplan. Dit zou aansluiten bij het plan ‘de Strypsewetering’.

Mevr. Edzes- Van Loon benadrukte daarentegen dat van een natuurlijk uiterlijk van een golfbaan geen sprake is, maar dat het kunstmatig oogt, een groot hekwerk eromheen wordt geplaatst, de verlichting voor overlast zorgt en de verkeersdrukte in het toch al niet rustige Tinte toeneemt. Daarnaast  is op slechts enkele meters van het terrein zowel een monumentaal bouwwerk, het fort, als een groot mestopslag gesitueerd