‘Uit De Westvoornse Politiek’

Keek op de week

Vanaf deze week schrijft dhr. Rehorst uit Rockanje weer zijn ‘keek op de week’ (www.gewoonaanzee.nl). ‘Niet alleen tijdens de verkiezingen, maar gedurende de gehele raadsperiode verantwoording afleggen, daar draait het wat mij betreft om’, stelt het raadslid namens Gemeentebelangen Westvoorne.

 

Minder vergaderingen

Raadslid Van Iersel (PvdA) zou graag het aantal raadsvergaderingen per jaar met één te willen verminderen. Zijn medevolksvertegenwoordigers zijn echter van mening dat het beter is om achteraf pas een bijeenkomst te schrappen, zodat zij indien nodig altijd belangrijke besluiten kunnen blijven nemen.

 

Naam Swinshoek

Raadslid Rehorst (GBW) heeft verzocht het college van B en W een rol te laten spelen bij het behoud van de naam ‘Swinshoek’. Hij heeft namelijk vernomen dat een mogelijke naamsverandering niet goed is ontvangen door de burgers. Wethouder Van Lith heeft hem medegedeeld dat dit besluit door ‘de Catharinastichting’ en ‘Humanitas’ moet worden genomen, maar de mening van de gemeenteraad aan hen kan voorleggen.

 

Informatieplicht

Het handvest informatieverstrekking moet er in de toekomst voor gaan zorgen dat het college van B en W de gemeenteraad van Westvoorne alle informatie geeft die de volksvertegenwoordiging voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft. Enkel op grond van strijd met het openbaar belang kan dit door hen worden achtergehouden.

Zo bepaalt het handvest dat het verstrekken van informatie niet later dan een week na een beslissing  van de burgemeester en wethouders mag plaatsvinden en op korte en bondige wijze dient te gebeuren. Daarna kunnen achtergrondstukken door de raadsleden eventueel nog worden geraadpleegd. De raad moet gedurende een geheel beleidsproces worden geïnformeerd. Er bestaat een actieve informatieplicht ten aanzien van omvangrijke, complexe, gemeentelijk en maatschappelijk relevante en risicovolle onderwerpen. Indien er geen sprake is van politieke relevantie moet het College van B en W er tevens toe bijdragen dat de raadsleden niet overspoeld worden met informatie en uiteindelijk gaan meebesturen.  Dit onderwerp zal in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 2 september aan de orde komen.