‘Uit De Westvoornse Politiek’

Vals alarm

Het gevonden metaal in een tuin aan de Gerard van Voorneweg in Oostvoorne bleek na nader onderzoek uiteindelijk geen munitie te zijn. ‘Alles is nu veilig. Er is geen enkel risico’, zo kon burgemeester De Jong de gemeenteraad afgelopen dinsdagavond al mededelen.

 

Strandpad

Het pad van het strandplein aan de Eerste Slag naar het nieuwe strandpaviljoen ‘Het Zandkasteel’ zal niet worden doorgetrokken. Wel zal het worden verbreed in verband met de bereikbaarheid voor hulpdiensten.

 

Buiten bestemmingsplan: zo’n groot en welvarend bedrijf niet hinderen’

De gronden aan de Middelweg 11 en 13 te Rockanje van de heren Vrij van Voorne’s Plantenkwekerij zijn door de politieke partijen in de gemeenteraad buiten het vastgestelde plangebied van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Rockanje gehouden. Er zal binnenkort worden gezocht naar een aanvaardbare oplossing voor zowel hen als de gemeente.

Gemeentebelangen Westvoorne diende tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 april een amendement in voor uitstel, omdat de desbetreffende firma volgens de lokale partij al jaren in financiële onzekerheid leeft omtrent de toekomst en de gemeente geen middelen heeft voor een verhuizing naar het intensiveringsgebied. ‘Zo’n groot en welvarend bedrijf moeten we niet hinderen’, aldus raadslid mevr. Langendoen. Ook oppositiepartij VVD beaamde dit door te stellen: ‘het beleid is gericht op het openlandschap, maar het economisch belang wordt onderschat’. De PvdA gaf daarentegen geen blanco cheque af en bepleitte dat de onderhandelingen in lijn met het glasbeleid moeten zijn. ‘Er is enkel ruimte voor een gesprek over een logische indeling van het terrein’, meende fractievoorzitter Den Akker.

Wethouder Geers gaf weliswaar aan begrip te hebben voor de financiële toestand van de familie Vrij, maar benadrukte dat het moment om tot overleg te gaan ongelukkig is met het bestemmingsplan en gebiedsvisie Tinte. Zij stelde voor dat enkel als blijkt dat het bedrijf niet kan worden verplaatst er gekeken zal worden naar een andere oplossing.

De gemeenteraad bepaalde echter dat nog voor de zomer de voorgestelde aanvaarbare oplossing moet worden besproken door de commissie VROM. Enkel oppositiepartijen CDA en VVD stemden tegen het bestemmingsplan.