‘Uit De Westvoornse Politiek’

Varkensboerderij Quacksedijk

De gemeenteraad was volgens het college van B en W voldoende geïnformeerd om te beslissen over de aankoop van de varkensboerderij aan de Quacksedijk in Rockanje. Het namens de vorige eigenaar ingediende principeverzoek voor de Ruimte-voor-Ruimteregeling is daarvoor niet van belang geweest. Dit stelt het College naar aanleiding van schriftelijke vragen van de raadsleden Rehorst (GBW) en Littooij (CDA).

Het voor de gemeente belangrijkste doel van het verkrijgen van het perceel was de verplaatsing van het varkensbedrijf van Van der Hout aan de Langeweg. De Ruimte-voor-Ruimteregeling is enkel in verband met de ‘financiële risicobeheersing’ aan de orde geweest. Verkoop werd bovendien door de eigenaar geprefereerd.

 

Discussienota raadplegend referendum

Recentelijk is een nota verschenen over het houden van referenda in Westvoorne. Het document is opgesteld naar aanleiding van een door D66 en Gemeentebelangen voorgelegde en in oktober jl. door gemeenteraad aangenomen motie. Daarin stond dat ‘de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners kan worden verhoogd, wanneer zij de raad kunnen adviseren middels een volksraadpleging t.b.v. het definitieve go/no besluit’.

Er dient een keuze te worden gemaakt uit diverse mogelijkheden. Ten eerste kan er sprake zijn van een raadplegend referendum, waarin de gemeenteraad het initiatief neemt, of een raadgevend referendum. In het laatste geval zet de bevolking de eerste stap. Een ander verschil is een besluit dat al genomen is door de gemeenteraad, een correctief referendum, en een besluit dat nog niet is genomen, een preventief referendum. In het algemeen worden raadgevend correctieve of raadplegend preventieve referenda gebruikt. De eerste vorm betekent dat de bevolking verzoekt mede te beslissen over een besluit van de gemeenteraad. Het in werking treden wordt daarin uitgesteld totdat de volksvertegenwoordiging heeft geoordeeld over de uitslag van de volksraadpleging. In het tweede geval besluit de gemeenteraad tot een referendum en kan zij de uitslag laten meewegen in de uiteindelijke besluitvorming.

Hoewel een referendum door enkele politieke partijen geprefereerd wordt, zitten er beperkingen aan. Voorbeelden hiervan zijn het nader te bepalen opkomstpercentage, de vraagstelling en het kostenplaatje. Afgelopen dinsdagavond heeft de commissie ABZ/M gediscussieerd over de mogelijkheid van het instellen van een raadplegend referendum.

 

Opening seizoen parkingwatch

Afgelopen zaterdagochtend heeft burgemeester De Jong in de politiewinkel aan de Raadhuislaan te Rockanje officieel het veertiende parkingwatch seizoen geopend. Vanwege de vele jongeren die vorig jaar de groep hebben verlaten, staat een bijna geheel nieuw team, wel zoals vanouds in oranje T-shirt en begeleid door politie en de gemeentelijk toezichthouders Johan te Grootenhuis en Daan Oostrum, klaar om de verkeersdrukte op te vangen.

Ook aan het infrastructurele karakter van het project is het een en ander veranderd. In tegenstelling tot voorgaande jaren moeten badgasten bij volle parkeerterreinen parkeren op een grasveld aan de Middeldijk. Tegen een vergoeding van 4,50 euro kan men daar gedurende de gehele dag staan en met een treintje naar de Eerste Slag worden vervoerd. Tevens bestaat er de mogelijkheid om vanaf de Eerste Slag naar de Tweede Slag met de huifkar naar het strand te worden gebracht.

In de weekenden van 3 mei t/m eind augustus en vanaf 12 juli t/m 31 augustus tijdens doordeweekse warme zomerdagen kan men de parkingwatchers tegenkomen. Daarnaast zullen zij bij enkele evenmenten in de gemeente van de partij zijn.