‘Uit De Westvoornse Politiek’

Afscheid commissieleden

Fractieassistenten Annette van Dijk (CDA) en Johan Snijders (GBW) hebben op 4 december voor het laatst deelgenomen aan de commissie WOW. ‘Er wordt soms door anderen laconiek over gedaan, maar in deze commissie gaat het altijd over mensen’, blikte de christendemocrate met tevredenheid terug op haar periode. Dhr. Snijders gaf aan dat hij vanwege drukke werkzaamheden moet stoppen, maar blijft op de achtergrond nog wel politiek actief.

 

Rotterdampas voor minima

Het idee bestaat om de minima in de gemeente Westvoorne volgend jaar de Rotterdampas te geven. Met deze pas kunnen van 1 maart 2009 tot 1 maart 2010 leuke uitstapjes worden ondernomen, zoals een bioscoopbezoek, het volgen van een cursus, zwemmen of het bezoek aan een museum, theater of dierentuin, waarvoor korting kan worden verkregen.

In het algemeen werd er door de politieke partijen positief op dit voorstel gereageerd. Wel was er, in navolging van het advies van de adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning, een punt van zorg omtrent de kosten van het vervoer naar de stad. Raadslid mevr. Jonkers (PvdA) stelde daarom in de commissie WOW voor om aan de minima in de gemeente eveneens een Ov-kaart te verstrekken.

 

Aankoop Verenigingsgebouw Tinte: ’t koopje van de eeuw

De commissie WOW heeft positief ingestemd met de aankoop van het verenigingsgebouw van Tinte door de gemeente Westvoorne voor een bedrag van 225.500 euro. ‘’t Koopje van de eeuw’, zo typeerde fractieassistente mevr. Van Dijk (CDA) het.

Het gebouw is momenteel in eigendom van de Protestantse gemeente Tinte, die het vanwege te hoge onkosten van de hand moest doen. Naast kerkelijke activiteiten gebruiken scholen, verenigingen en clubs uit Tinte het en vinden er bruiloften en partijen plaats. Het maatschappelijk belang van het Verenigingsgebouw heeft de gemeente tot de aankoop doen besluiten.

Voor groot en achterstallig onderhoud, van zowel exterieur als interieur, wordt bovendien een bedrag van 40.000 euro gereserveerd. De exploitatie van het verenigingsgebouw zal worden gedaan door een nog op te richten stichting. Tevens zal er in de toekomst een bibliotheekvoorziening in komen. 

 

Horeca inrichting De Man: ‘dat pikken we niet!’

‘Ik herken het Grand Café er niet in terug. Het moet een gezellig punt zijn’, stelde raadslid Van Leeuwen (VVD) afgelopen donderdag in de commissie WOW over de horeca-exploitatie van het in aanbouw zijnde gebouw ‘De Man’. ‘Dat pikken we niet!’

In september jl. heeft de gemeenteraad, in tegenstelling tot eerder vastgestelde uitgangspunten, besloten tot exploitatie van ‘De Man’ in gemeentelijk beheer. Commerciële activiteiten, zoals bruiloften en partijen, zijn niet toegestaan om de plaatselijke middenstand niet te beconcurreren. De horecafunctie zal daarentegen wel voor feesten rondom algemene dorpsactiviteiten en evenementen beschikbaar zijn, zoals het feest na afloop van de jaarlijkse wielerronde.

‘Het is zo’n mooi plekje voor een terras. Dat mogen we niet laten passeren’, vervolgde dhr. Van Leeuwen. Oppositiepartij CDA concludeerde dat het goed is dat de exploitatie van ‘De Man’ in gemeentelijke handen is gekomen, maar deelde verder de mening van de liberale partij. ‘Er moet een ‘partijtje’ in passen om het centrum van Oostvoorne nog bruisender te maken dan het al was’, aldus raadslid Littooij.