‘Uit De Westvoornse Politiek’

Evaluatie WMO

Een totaal verbouwereerde commissie WOW was op donderdag 10 april het resultaat na zo’n anderhalf uur vergaderen over het verloop van de evaluatie van de WMO en de eigen bijdrage. De evaluatie zou ten eerste al besproken worden zonder het advies van de Adviesraad, omdat die eerst nog besproken diende te worden in het college van  B en W.

Er konden aanvankelijk wel vragen over de twee agendapunten worden gesteld. De aanwezige ambtenaar uit Hellevoetsluis, een deskundige op het gebied, had echter enkel gerekend op een discussie over de eigen bijdrage. Bovendien dateerden de gegevens van de evaluatie nog van september 2007. De commissieleden vonden dit een groot tekort na een door hen vaak urenlange bestudering van de WMO en het stellen van vragen tijdens de vergadering.

 

Verkeerssituatie kinderdagverblijf: ‘ouders racen met hoge snelheid er naartoe’

Het college van B en W moet volgens de commissie WOW dringend actie ondernemen om de vaak levensgevaarlijke verkeerssituaties bij kinderdagverblijf / buitenschoolseopvang Jacobijntje / de Boemerang aan de Middelweg in Rockanje tegen te gaan. ‘Dat lukt niet met gele poppen, maar vraagt om concrete acties’, stelde raadslid Littooij.

’s Morgens en ’s avonds worden iedere werkdag zo’n honderd kinderen naar het gebouw toegebracht en opgehaald. Naast het hoge aantal auto’s zorgt ook de onvoldoende parkeergelegenheid tijdens de piekuren voor overlast. De situatie zal enkel verslechteren nadat er aan de overkant van de locatie gebouwd gaat worden. Wegbeheerder Waterschap Hollandse Delta heeft ondanks een verzoek vooralsnog geen actie ondernomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. ‘Het bord gevaarlijke kruising is naar hun mening al genoeg’, aldus secretaris van de oudercommissie van Jacobijntje / de Boemerang dhr. Eggink.

Raadslid Rehorst, zelf woonachtend aan de route, legde de verantwoordelijkheid eveneens bij een andere groep neer. ‘De ouders zelf racen met hoge snelheid naar het kinderdagverblijf’, merkte hij op. Wethouder Van Lith heeft beloofd contact op te nemen met het waterschap voor overleg.

 

Inrichting Voorweg/Heveringseweg: ‘de snelheid moet hoe dan ook omlaag’

In de komende jaren zullen er enkele bouwprojecten langs de Heveringseweg en Voorweg plaatsvinden. Er is daar momenteel echter geen eenduidige weginrichting en wegbreedte. Om de veiligheid in dit deel van Oostvoorne te verbeteren is daarom een verkeerskundig advies voor deze en omliggende wegen gemaakt. Onlangs bleek uit het wijkveiligheidsplan namelijk dat verkeersveiligheid de hoogste prioriteit heeft voor de inwoners.

Op basis van observatie en door de gemeente aangeleverde gegevens heeft het adviesbureau Akertech enkele maatregelen aanbevolen. Ten eerste dient volgens hen in de nabije toekomst de bus op de rijbaan te stoppen. Daarnaast moet aan één zijde van de route een voetpad worden aangelegd. Uit een enquête is daarentegen gebleken dat bewoners niet bereid zijn hier grond voor af te staan. Ten derde adviseert het bureau dat fietsstroken de verkeersveiligheid verbeteren. Deze zullen dit jaar nog worden gerealiseerd. Ten slotte dienen er drie snelheidsremmende maatregelen te worden genomen op plaatsen waar veel voetgangers en fietsers oversteken.

In de commissie WOW van afgelopen donderdag werd door de leden duidelijk gemaakt dat mensen gedwongen moeten worden om minder hard op de Heveringseweg en Voorweg te rijden. ‘De snelheid moet hoe dan ook omlaag’. Zij pleitten daarom, ondanks het argument van de deskundige dat daarvoor politieondersteuning nodig is, voor het instellen van een 30 kilometer zone.