‘Uit De Westvoornse Politiek’

Fractieassistent

De heer R.A. de Grave uit Rockanje is de nieuwe fractieassistent van Partij Westvoorne. Vorige week dinsdag ging de gemeenteraad akkoord met zijn benoeming.

 

Jeugdraad

Joyce van Houten uit Rockanje en Lodewijk Lamsvelt uit Oostvoorne zijn door de gemeenteraad benoemd tot jeugdraadsleden. Hiermee komt het totaal aantal leden van het adviesorgaan voor jeugdzaken in totaal op acht uit. Het minimaal aantal is zeven.

Bij fractievoorzitter Bussink (PvdA) is wel het gevoel ontstaan dat de jeugdraad slechts een beperkte groep jongeren vertegenwoordigt. Het is niet eenvoudig om kandidaten voor een dergelijke functie te krijgen. In de afgelopen maanden zijn er posters opgehangen en hebben alle jongeren in de gemeente een brief gekregen om zich aan te melden. Ook lobbyen de huidige jeugdraadsleden in hun vrienden- en kennissenkring. 

Vorig voorjaar is de jeugdraad geïnstalleerd. Binnenkort zullen er weer twee leden afscheid nemen. De werving zal dus moeten doorgaan.

 

JOP

Volgens wethouder Groenwegen is er op dit moment niet of nauwelijks overlast van de Jongerenontmoetingsplaats (JOP) in Rockanje. Er moet eerlijk bij worden gezegd dat er de afgelopen maanden weinig gebruik van is gemaakt. De jongeren vonden het er toen te koud.

Het dichttimmeren van de JOP is echter geen optie. Voor een aanpassing is namelijk een vergunning nodig, omdat het bouwwerk onder de categorie ‘straatmeubilair’ valt. ‘We kunnen als gemeente moeilijk zelf de wet overtreden.’

De JOP is – na vele jaren van besluitvorming – vorig jaar op het parkeerterrein aan de Ommeloop geplaatst. Het was een idee van de jeugdraad. In het begin waren de reacties van omwonenden best heftig. Er was al veel overlast die werd veroorzaakt door het strandverkeer. ‘De komst van de JOP was voor hen in eerste instantie de druppel’, aldus wethouder Groenewegen.

 

Banaanvaren

Tot verbazing van de PvdA hangen er in Rockanje posters op die banaanvaren bij de Eerste Slag aankondigen. Ter hoogte van de reddingsbrigade kunnen badgasten deze zomer op deze manier plezier kunnen maken. Daarnaast is er sprake van waterskiën en speedboten.

Ook de gemeente was volgens wethouder Klok verbaasd over de aankondiging. De bedoeling is dat passagiers worden opgepikt om buiten de 200 meter zone te varen. Hij is nu in gesprek met het Recreatieschap, dat de vergunning verleent, en komt later op de kwestie terug.

 

Strandhuisjes

Wethouder Klok heeft drie partijen op het oog om de strandhuisjes in Rockanje verder te ontwikkelen. Acht ondernemers hebben aanvankelijk hun eerste versie aan hem hebben gepresenteerd. ‘Afgesproken is met deze drie dat we een uitgewerkt plan zullen bespreken om dan tot een verdere keuze te komen.’ Wie de gegadigden zijn is niet bekend gemaakt.

De coalitiepartijen VVD, Gemeentebelangen Westvoorne, CDA en D66 staan positief tegenover de komst van de strandhuisjes. Het is hun ogen goed voor het toerisme. Dit in tegenstelling tot Partij Westvoorne en de PvdA. Zij hebben kritische houdingen aangenomen. Volgens wethouder Klok komt hij er met het Waterschap in ieder geval uit. Voor de inwoners vindt er nog een informatieavond plaats om de plannen voor de strandhuisjes te presenteren.

 

Mosquito

Westvoornse jongeren hoeven binnenkort niet met oordopjes in naar buiten. Er komt geen zoemende mosquito dien hen van de straat moet houden.

In de gemeente veroorzaken jongeren op diverse locaties overlast. De burgemeester kan ter voorkoming besluiten tot plaatsing van een apparaat dat een irritante hoge zoemtoon voortbrengt, de mosquito. Die kunnen alleen personen tot ongeveer 26 jaar horen. Uit onderzoek is gebleken dat het bij ‘normaal gebruik’ niet schadelijk is voor de gezondheid.

Het apparaat is enkel bedoeld voor een openbare plaats waar hangjongeren structurele overlast veroorzaken. De mosquito is dan ook niet voor bij voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals bushokjes, of een jongerenontmoetingsplaats (JOP).

Gemeentebelangen Westvoorne, Partij Westvoorne en de PvdA stemden echter tegen het voorstel voor plaatsing van het CDA. De mosquito zou alleen worden ingezet als ander middelen geen effect hebben. Meer dan 125 gemeenten maken wel van deze mogelijkheid gebruik.

 

Evenementen

Organisatoren van kleine evenementen mogen niet langer verdrinken in een overmaat van formulieren. Dit vindt een meerderheid van de gemeenteraad. Er is niet langer een vergunning vereist als vooraf melding is gedaan aan de burgemeester.

Evenementen zorgen volgens het CDA en PvdA voor binding en samenhang in de gemeente, maar de afgelopen periode moeten er steeds meer formulieren worden ingevuld om die te organiseren. Er zijn strenge regels op het gebied van onder andere veiligheid, geluid en milieu. Het risico bestaat dat daardoor straatbarbecues, straattekenen en rolschaatswedstrijden niet meer doorgaan. Aan de andere kant zijn er misschien meer ‘illegale’ evenementen om de regeldruk te ontlopen. Daarom hebben de twee politieke partijen er voor gepleit om kleine evenementen vergunningvrij te maken. Dan kan er binnen een kort tijdsbestek toch een feestje zijn.

De organisatoren moeten zich wel aan enkele regels houden. Het gaat bijvoorbeeld om bijeenkomsten tot 100 personen, die tussen negen uur ’s ochtends en één uur ’s nachts plaatsvinden. Na elf uur ’s avonds mag er geen muziek ten gehore worden gebracht.

Alleen Partij Westvoorne steunde het amendement niet.