‘Uit De Westvoornse Politiek’

Brandweergarage

‘Er zal geen tijdelijke brandweergarage komen. De huidige bebouwing kan grotendeels blijven staan’, zo legde burgemeester De Jong afgelopen maandag uit over de verplaatsing van het gebouw naar de Voorweg in Oostvoorne. Op één compartiment na blijft het waarschijnlijk tot aanvang van fase twee van het nieuwbouwplan ‘de Ruy’ staan, hetgeen afhankelijk is van de procedures ten aanzien van de nieuwe locatie.

 

Aankoop pand Vleerdamsedijk 1:

‘De grond van je buren staat maar één keer te koop’

Voor een bedrag van 240.000 euro wordt de gemeente Westvoorne eigenaar van het pand Vleerdamsedijk 1 in Rockanje. Reden hiervoor is dat de locatie van de woning mogelijk een positieve bijdrage kan leveren in de planontwikkeling van de ‘Noordrand’.

‘Als het perceel buiten de plannen valt dan kunnen we het gewoon weer van de hand doen’, verklaarde wethouder Klok. Hij werd hierin gesteund door alle politieke partijen. Raadslid mevr. Langendoen (GBW) meende: ‘de grond van je buren staat maar één keer te koop’.

 

Informatieplicht:

‘Waarom niet op zo’n kritiek punt’

De raadsleden Littooij (CDA) en Rehorst (GBW) hebben kritiek op wethouder Klok geuit vanwege het onthouden van informatie in de besluitvormingsprocedure rondom de aankoop van de varkensboerderij aan de Quacksedijk in Rockanje. Nadat er in de raadsvergadering van januari over dit onderwerp is gestemd bleek dat er een principeverzoek voor deelname aan de Ruimte-voor-Ruimteregeling was ingediend door de eigenaar van het perceel. Dit zou in strijd zijn met het argument van de wethouder dat de aankoop bestemd is om een dergelijk bedrijf in de gemeente weg te bestemmen.

Het verwijt van de twee volksvertegenwoordigers werd echter niet gedeeld door de overige commissieleden ABZ/M. Zij vinden dat deze informatie het belang van het vinden van een alternatieve locatie voor het varkensbedrijf van Van der Hout aan de Langeweg niet wegneemt.

 

Aankoop woningen Elisabethhof:

‘Gemeente is grootste sponsor WAVO’

De gemeente Westvoorne wil overgaan tot de aankoop van een blok woningen in het plan ‘de Ruy’. Het gaat in dit geval om twee appartementen op de begane grond en vier starterswoningen op de eerste en tweede verdieping, die geschikt zijn om te worden verhuurd in de sociale huursector. Hiermee wordt ingegaan op de doelstelling om dit type woningen in de komende jaren te realiseren.

‘De gemeente is de grootste sponsor van WAVO geworden’, reageerde raadslid Littooij tijdens de commissie ABZ/M van afgelopen maandag op de aankoop. Hij uitte zijn zorgen omtrent de ontwikkeling van het nieuwbouwcomplex in Oostvoorne. Wethouder Klok gaf echter aan dat de makelaars vooralsnog geen onoverkomelijke problemen constateren. Alle politieke partijen zijn met de aankoop van het blok woningen akkoord gegaan.

 

Gebiedsvisie Tinte

Om het glasintensiveringsgebied van Tinte in te richten wordt door het gemeentebestuur in samenwerking met bewoners, tuinders, overheden en maatschappelijke organisaties in de komende maanden een gebiedsvisie opgesteld. Daarin wordt de toekomstige landschappelijke inrichting bepaald, zoals groenaanleg, infrastructuur en de plaatsing van glastuinbouwbedrijven. Uiteindelijk bepaald de gemeenteraad het definitieve plan.

Het interactieve besluitvormingsproces is afgelopen maandag met een informatieavond in ’t Wapen van Marion in Oostvoorne  gestart. Hierna volgen door het bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur Urbland geleide workshops waarin de betrokken partijen hun suggesties en ideeën over het gebied kwijt kunnen. De eerste daarvan vindt plaats op donderdag 27 maart.