‘Uit De Westvoornse Politiek’

JOP

Wethouder Groenwegen heeft geen hoeveelheid aan klachten over de jongerenontmoetingsplaats (JOP) in Rockanje gehad. Wel staat er een afspraak met een omwonende om over de gang van zaken te praten gepland. ‘Het is goed dat er overleg is over hoe de situatie nu is’, vond de wethouder. Afgelopen zomer is – na een jarenlang besluitvormingsproces – de jop geplaatst.

 

Meander

De Meander in Oostvoorne heeft momenteel problemen door onderbezetting van het personeel. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week dinsdag hebben de fractievoorzitters van de VVD en Gemeentebelangen hun zorgen hierover geuit. ‘Het is niet de bedoeling dat deze voorziening hierdoor dicht gaat’. Volgens wethouder Groenwegen zijn de problemen vooral wegens ziekte onder het personeel ontstaan. ‘Geld is geen probleem. Er moet daar gewoon een goed team staan’.

 

Inbraakgolf

Partij Westvoorne wil burgers over huidige inbraakgolf in de omgeving informeren. ‘Het zou goed zijn als dit in de krant zou staan’. Deze kritiek verbaasde burgemeester De Jong. Er gaat hierover binnenkort een brief richting de burgers uit. ‘Er zijn inderdaad meerdere inbraken dan vorig jaar. Dit aantal neemt wel altijd toe tijdens de donkere maanden’, gaf hij tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering aan. ‘Dat wij er niet over zouden publiceren is niet juist’.

 

Fractievoorzitter

Raadslid mevrouw Krajenbrink heeft het fractievoorzitterschap van de VVD aan haar collega Dukker overgedragen. Zij heeft te weinig tijd over voor haar politieke werkzaamheden. ‘Ik krijg een waardig en goed opvolger’. De heer Dukker uit Tinte is sinds maart 2010 raadslid voor de liberale partij. Mevrouw Krajenbrink, lijsttrekker tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, blijft wel lid van de gemeenteraad.

 

Raadslid

De heer Huisman uit Tinte is tot gemeenteraadslid benoemd. Hij neemt namens Partij Westvoorne de plaats in van de heer Kraaijeveld. Het nieuwe raadslid was al eerder fractieassistent voor de lokale partij. Met zijn komst is er naast twee broers – de heren Heijndijk – sprake van een echtpaar in de gemeenteraad. De heer Huisman is de echtgenoot van de fractievoorzitter van Partij Westvoorne, mevrouw Van Blom.

 

Brief

De verlichting aan de Westvoorneweg laat lang op zich wachten. Dit komt de veiligheid van de weggebruikers niet ten goede. De Provincie is echter verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Portefeuillehouder wethouder Van Lith:‘de gemeente is het echt zat wat er nu gebeurt’. Binnenkort gaat er namens het college van B en W dan ook een brief naar de Gedeputeerde. Daarin zal ook het belang van een rotonde aan de Kleidijk in Oostvoorne worden benadrukt.

 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan dorpsgebied Rockanje is door de gemeenteraad herzien. Voor het deel ten zuiden van de Hoogvlietlaan en de Dirk van Voornelaan geldt een groot aantal verouderde bestemmingsplannen. Besloten is om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Hiermee wordt tevens de standaardregeling voor ‘wonen’ vastgelegd. Dit moet de regelgeving en regeldruk verminderen. De standaardregeling zal ook voor de bestemmingsplannen voor de dorpsgebieden in Oostvoorne en Tinte worden gebruikt.

Een meerderheid van de gemeenteraad vond het wel jammer dat het bestemmingsplan voor heel het dorp niet in één keer kan worden behandeld. Volgens wethouder Van Lith is Rockanje Noord, met daarin de gebieden als de Noordrand en de Drenkeling, een stuk ingewikkelder. ‘Het duurt even eer dat je daar uit bent’.

In maart komt bovendien de nieuwe Welstandsnota tijdens de informatieronde aan de orde. Daarna zal pas het bestemmingsplan voor Rockanje Noord worden behandeld.

 

Verkeersproblematiek

Partij Westvoorne pleit voor het nemen van maatregelen wat betreft de verkeersontsluiting van Oostvoorne. Dit moet volgens de grootste oppositiepartij op zeer korte termijn gaan plaatsvinden. Een gespecialiseerd bureau moet eveneens met definitieve oplossingen komen.

‘De problematiek is helder’, aldus fractievoorzitter Littooij (CDA). ‘Onlangs heb ik er bijna anderhalf uur over gedaan om van de Ruy naar de rotonde te gaan’. Hij vervolgde: ‘er ligt al een motie hierover’. Het is naar zijn mening bovendien de Provincie die een onderzoek zou moeten gaan verrichten. ‘We moeten er voor waken dat we als gemeente een extern bureau inhuren voor een weg die in het beheer is van ander’. De heer Littooij werd hierin gesteund door de overige politieke partijen. Gemeentebelangen Westvoorne vroeg om – in het kader van de Provinciale verkiezingen – druk uit te oefen op de landelijke partijen  om de verkeersproblematiek op te lossen.

Wethouder Van Lith houdt zich met de oplossing van de problematiek bezig en is zelfs al onderzoeksbureaus aan het benaderen. Daarna volgt een plan van aanpak. ‘Op de N15 staat regelmatig verkeer vast. De Provincie vindt dit ook een groot probleem. Er vinden al gesprekken plaats. Je werkt met elkaar aan het probleem’. In de loop van het jaar gaat bijvoorbeeld de drempel bij het Stenenbaakplein weg. ‘We gaan het nu keurig uitwerken. De motie van Partij Westvoorne is dus eigenlijk overbodig’. ‘2012 Is echt te lang. We zitten nog maar in het begin van 2011’, reageerde fractievoorzitter mevrouw Van Blom (Partij Westvoorne).