‘Uit De Westvoornse Politiek’

Politiek talent gezocht

De gemeente Westvoorne zoekt nog steeds enthousiaste kandidaten voor het jeugdraadslidmaatschap. Op dit moment zijn er slechts zes jongeren die de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei jeugdzaken.

Tot voorheen had de jeugdraad het verplichte minimaal aantal van zeven jeugdraadsleden. Waarschijnlijk komen er in augustus komen meer jongeren bij. Daarmee hoeft de pas vorig jaar opgerichte jeugdraad niet opgeheven te worden. Ook is er een nieuwe voorzitter, Leroy Spiekerman uit Rockanje. Nicolien Heijndijk uit Oostvoorne moest vanwege het bereiken van de leeftijd van 21 jaar aftreden.

Enthousiaste jongeren in de leeftijd van 13 tot 21 jaar kunnen zich aanmelden bij de raadsgriffier, Ronald de Vries. Tel.: 0181 – 408105. E-mail: rdvries@westvoorne.nl.

 

Nieuwe informatiebijeenkomst

Het college van B en W heeft vorige week groen licht gegeven voor de projectontwikkelaars De Blok en de familie De Block.  Zij mogen hun ‘Natural Beach Cabanas’ strandhuisjesplan verder ontwikkelen.

De komende maanden volgen gesprekken met de ontwikkelaars, het waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat en de Provincie over het plan. Voor de burgers en andere belangstellenden is er in oktober weer een informatieavond. De eerste over de strandhuisjes van donderdag 9 juni werd druk bezocht. Verreweg de meesten kwamen niet naar de Welkomkerk om naar de drie projectontwikkelaars te luisteren, maar om hun bezwaren tegen de komst kenbaar te maken. Ongeacht welk plan er zou worden gekozen. William de Block mocht met zijn presentatie het spits afbijten.  

Na de informatieavond in oktober komt het onderwerp in de raadsvergadering aan de orde. Vervolgens neemt het college van B en W een definitief besluit over het plan. Pas daarna worden er definitieve afspraken met de projectontwikkelaars gemaakt. Anders dan nu is voorzien neemt de gemeenteraad tenslotte een beslissing over de aanvraag van de bouwvergunning. Hiermee komen burgemeester en wethouders de inwoners en een deel van de Westvoornse politiek tegemoet. Ook kunnen de raadsleden nog eens hun gedachten laten over het definitieve plan van de projectontwikkelaars gaan.

Naar verwachting staan de eerste 25 duurzame huisjes er niet voor 2013. Eerst moeten volgens wethouder Ies Klok (D66) nog de nodige vergunningen worden verkregen. In het plan van De Blok en De Block staan er in het tweede 50 en in het derde jaar 70 ‘Natural Beach Cabanas’ in Rockanje. Parkeren en inchecken doen de vakantiegangers in Het Badhotel. De gasten kunnen daar ook van de faciliteiten gebruikmaken.

 

Bedrijfsverplaatsing dichterbij

Agrariër Leen Noordermeer mag een boerderij aan de Lodderlandsedijk in Rockanje bouwen. Althans, die kans wordt steeds reëler. Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft een meerderheid van de gemeenteraad zich positief over de bedrijfsverplaatsing positief uitgelaten. Eén dezer dagen is of wordt volgens een woordvoerster van de gemeente de exploitatieovereenkomst door Noordermeer en burgemeester De Jong ondertekend. Daarin staan de rechten en plichten van beide partijen.

Noodermeer heeft nu een bedrijf aan de Verlengde Lodderlandsedijk. Aan de Lodderlandsedijk komt een bouwvlak van één hectare voor onder andere de  bedrijfsbebouwing en  de bedrijfswoning. De nieuwe locatie moet door middel van beplanting landschappelijk worden ingepast. Verder staat in de exploitatieovereenkomst dat de agrariër een bedrag van iets meer dan 50.000 aan de gemeente moet betalen voor de onkosten voor het wijzigingen van het bestemmingsplan. Ook voor de eventuele planschade is hij verantwoordelijk. De huidige locatie aan de Verlengde Lodderlandsedijk krijgt een woonbestemming.

De verplaatsing vindt plaats in het kader van het project ‘de Strypse Wetering’. Het agrarisch bedrijf zou in zijn huidige vorm niet meer levensvatbaar zijn. De nieuwe locatie biedt voor Noordermeer mogelijkheden. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in september in de informatieronde aan de raadsleden gepresenteerd.

De politieke besluitvorming over de bedrijfsverplaatsing loopt al enkele jaren.

Enkele omwonenden en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne hebben bezwaar tegen de komst van een boerderij in het natuurgebied.