1800 handtekeningen voor De Nieuwe Poort

De onrust onder de leerkrachten, ouders en leerlingen op De Nieuwpoort in Brielle neemt toe. Het schoolbestuur wil de basisschool voor speciaal onderwijs sluiten, maar het is nog steeds onduidelijk waar de kinderen daarna naartoe gaan.

Het schoolgebouw aan de Brigittenweg is verouderd. De gemeente Brielle heeft geld voor nieuwbouw gereserveerd, maar het schoolbestuur PRIMO kan en wil niet garanderen dat het daar tien jaar zit. Twee weken geleden heeft de Medezeggenschapsraad overleg met PRIMO gehad. Het plan was om een deel van de kinderen onder te brengen bij de basisschool voor speciaal onderwijs De Windroos in Hellevoetsluis. De gemeente Brielle zou de nog te bouwen aanbouw geheel of gedeeltelijk moeten financieren. Daar is vooralsnog geen steun voor.

‘Het leerlingenaantal terug als gevolg van het informeren van ouders van potentiële nieuwe leerlingen over de voorgenomen sluiting. Ook is bekend dat na de kerstvakantie de eerste leerkracht vertrekt en in het nieuwe schooljaar de tweede. De directie van de school zorgt voor een vaste vervanger, maar dit is slechts een begin als de onzekerheid en onduidelijkheid langer blijft aanhouden,’ concludeert Louri ’t Hart namens de MR.

Nu werkt PRIMO aan een plan om het oude gebouw van De Windroos in Hellevoetsluis, dat is verlaten voor nieuwbouw, erbij betrekken. Dit is een tussenoplossing in aanloop naar nieuwbouw. ‘We zijn verbaasd, omdat er wederom een oud gebouw wordt betrokken en het bovendien uit eigen middelen financieren door PRIMO wordt verkozen boven het gebruik maken van het geld dat de gemeente Brielle heeft gereserveerd,’ aldus ’t Hart. Zij wil dat PRIMO twee alternatieve scenario’s uitwerkt, waaronder nieuwbouw in Brielle, zodat de financiën en voor- en nadelen inzichtelijk zijn.

De Ouderraad overhandigde op dinsdag 8 november 1800 handtekeningen aan de Brielse wethouder Wilbert Borgonjen (CDA). Alle ondertekenaars willen niet dat De Nieuwe Poort sluit.

Op 14 december is er weer overleg tussen de MR en PRIMO.