Zienswijze Quacksedijk

De Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) is tegen de uitbreiding van een melkveebedrijf aan de Quacksedijk in Rockanje. landschap en dier schaadt.

Het dagelijks bestuur van Westvoorne wil het bedrijf de mogelijkheid geven om te groeien. De bedoeling is dat er na de uitbreiding aan de Quacksedijk plaats is voor maximaal 496 melk- en kalfkoeien en 134 jongvee. Eerst komt er een verzorgend gebouw, een melkveestal en een extra sleufsilo. Vervolgens een tweede melkveestal en nog twee extra sleufsilo’s.

De verontruste burgers maken bezwaar, omdat er veel te veel dieren komen. Ook vinden ze de bebouwing te massaal en onvoldoende gecamoufleerd. ‘De passerende consument, gemeten aan de stank, concludeert dat er binnen de monsterlijk grote bedrijfsgebouwen een melkfabriek is gevestigd waar levend vee wordt uitgemolken,’ schrijven secretaris Joop Braat en voorzitter Pieter Thomassen aan het dagelijks bestuur van Westvoorne. De uitbreiding verergert de ‘verrommeling’ van het landschap. Helemaal tegen de uitbreiding zijn zij niet.  Met één lagere ligboxenstal en een goede erfbeplanting kan de vereniging leven.

Het ontwerpbestemmingsplan lag van 14 juni tot en met 25 juli ter inzage. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan waarschijnlijk vast op dinsdag 25 september.