Nieuwjaar in De Man

Het gemeenbestuur brak in 2013 meteen met een traditie: de locatie van de nieuwjaarsreceptie. Voor het eerst was De Man in Oostvoorne de plek waar bestuur en burger elkaar aan het begin van het jaar ontmoetten. Traditiegetrouw hield de burgemeester zijn nieuwjaarstoespraak.

Vuurwerkvrije zone

Burgemeester Peter de Jong ging vorige week dinsdagavond in op de wereldwijde crisis die ook zijn gemeente treft. Hij prijst zich gelukkig dat in Westvoorne de verbondenheid groot is en vooral de menselijke maat leidend. De Jong waarschuwde voor het gevaar van vuurwerk. ‘Het aantal overlastmeldingen in Nederland was meer dan 70.000! Ik ben geen principieel tegenstander van vuurwerk, maar als bestuurder krab je je toch even achter de oren.’ Hij vindt een gesprek met minister Ivo Opstelten (VVD) over het instellen van vuurwerkvrije zones dan ook nuttig.

Gemeentelijke herindeling

Voor 2013 staan een aantal onderwerpen op de agenda: de bezuinigingen, het dorpscentrum Rockanje, de Drenkeling, Koepel Zeeburg, De 5 Bladeren, het Leemerhof, de structuurvisie Tinte, de nationale politie, de decentralisatie jeugdzorg en de bestuurskrachtmeting. Ook herindeling is een thema waar discussie over zal worden gevoerd. Dat laatste moet volgens de burgemeester alleen met voldoende draagvlak onder de bevolking gebeuren. ‘Je kunt ook geen schaalvergroting opleggen zonder dat duidelijk is voor welk probleem het een oplossing is. Dat gemeenten decentralisaties niet aan zouden kunnen, vindt geen enkel bewijs in het verleden.’

Ereprijs Westvoorne

Corrie van Velde – Peperkamp uit Rockanje heeft de Ereprijs Westvoorne tijdens de nieuwjaarsreceptie uit handen van de burgemeester ontvangen. Zij zet zich al heel lang vrijwillig voor verschillende organisaties in. Zo kunnen Vluchtelingenwerk, Nierstichting, Astmafonds, Maag Lever Darmstichting, Oranjevereniging Rockanje, Amnesty International, KWF en RTC (plaatselijke gymclub) op haar steun rekenen. Van Velde-Peperkamp is een voorbeeld voor de vrijwilliger en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het welbevinden van anderen. De Ereprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving en zich op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied hebben ingezet.