6,6 ton voor boer Noordermeer

Boer Leen Noordermeer krijgt geen stal, maar wel 6,6 ton op zijn bankrekening van de gemeente Westvoorne. De gemeenteraad maakte gisteravond met de toezegging een eind een ‘hoofdpijndossier’. Westvoornaars vragen zich af waarom de agrariër zoveel geld krijgt.

D66’er Wim Hartog  ,,Zij hebben in dit land vrijheid van meningsuiting.” 

Het agrarisch bedrijf verhuist niet van de Verlengde Lodderlandsedijk in Rockanje naar de polder tussen Rockanje en Tinte. Voor de grond en alle kosten die hij heeft gemaakt wordt Noordermeer met 6,6 ton schadeloos gesteld. Burgers eisen hierin openheid van zaken. Ze willen inzage in de vier vertrouwelijke rapporten waarin de compensatie financieel en juridisch is onderbouwd. ,,Waarom compensatie? De stukken in de bijlages zijn vertrouwelijk en voor ons niet toegankelijk. Een uitleg dat het wel goed is, vinden wij onvoldoende,” stelt Jaap Koorevaar namens tien omwonenden van de Lodderlandsedijk. Ook voor Rockanjenaar John Compter is de vertrouwelijkheid een doorn in het oog. Hij vindt dat 6,6 ton niet zomaar mag worden uitgegeven. ,,Daar hoort een goede verdediging bij naar de WOZ betalende burger, maar ook naar de werkeloze en hulpbehoevende burger. Het verschuilen achter vertrouwelijke rapporten van experts met een onbekende opdracht, bevoegdheid en een antwoord dat geheim moet blijven, is niveau kleuterklas.”

De oppositie kon niet met het voorstel instemmen. De VVD had dolgraag een eind gemaakt aan de zaak Noordermeer, maar vindt dat er te veel risico’s aan kleven. ,,Hier zit voor ons de pijn. We kunnen er niet op in gaan vanwege de vertrouwelijkheid.”

Wethouder Bert van der Meij (Partij Westvoorne) zegt echter dat de financiële risico’s overzienbaar zijn. De gemeente betaalt ruim 6,6 ton voor 8000 vierkante meter grond van Noordermeer aan de Lodderlandsedijk. Die grond wordt omgezet in natuur. De twee woonrechten gaan naar locaties aan de Walinxweg en de Middeldijk in Rockanje. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit dossier tot een goed einde kunnen brengen.”

Fractievoorzitter Emma van Blom (Partij Westvoorne) is blij dat de wethouder een moeilijk dossier heeft opgelost. Zij is juist verbaasd dat de burgers zo boos zijn en blijven hameren op de compensatie van Noordermeer. ,,Ze mengen zich in het privé en zakelijk leven van een medeburger.” Ook de omwonenden van het perceel aan de Lodderlandsedijk hebben volgens haar nu gekregen wat ze wilden. Er komen geen bedrijf en woningen. D66’er Wim Hartog vindt dat de omwonenden moeten kunnen zeggen over de zaak wat ze willen. ,,Zij hebben in dit land vrijheid van meningsuiting.”