Aanbod blijft gelden

De gemeente Westvoorne neemt het voorstel voor de locaties van windmolens niet terug. Het verzoek om een plek die verder ligt van de gemeentegrens is wel bij de provincie ingediend.


De gemeenteraad wil dat de windmolens op minimaal 1,5 kilometer van woningen komen te staan. Ze namen hiervoor een motie aan, maar nadat het voorstel voor locaties al richting de provincie was gegaan. Daarin staan twee turbines bij de rotonde N57/N497 op Hellevoets grondgebied gepland. Tegen de gemeentegrens met Westvoorne aan. Omwonenden zijn fel tegen turbines bij de rotonde. Wethouder Bert van der Meij (Partij Westvoorne) benadrukt dat het aanbod blijft gelden. Het is nu aan de provincie en de gemeente Hellevoetsluis om een andere locatie te kiezen. De provincie buigt zich dit najaar weer over de windmolens op Voorne-Putten.