Aansluiting rekenkamer Spijkenisse

BRIELLE – De gemeente Brielle wil zich aansluiten bij de rekenkamer Spijkenisse.  Als het aan het bestuur van de geuzenstad ligt komt er in september zelfs een rekenkamer Voorne-Putten.

De gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben nu nog aparte rekenkamercommissies, maar wel bestaande uit dezelfde drie leden. Op 1 september verstrijkt hun benoemingstermijn. Vorig jaar hebben de vier gemeenteraden aangegeven een andere invulling aan de rekenkamer te willen geven.

Een groot deel van het budget is in de afgelopen jaren niet besteed aan concreet onderzoek, maar aan de organisatie. Ook de onderwerpen kwamen niet tegemoet aan de wensen van de gemeenteraden. Met het onderzoeksbudget kan één onderzoek per jaar worden uitgevoerd, dat betrekking heeft op alle gemeenten. Als een gemeente een eigen onderzoek wil dan moet daar apart voor worden betaald. De griffiers zochten de afgelopen maanden dan ook naar een alternatief.

Aansluiting bij de Rekenkamer van Spijkenisse vinden alle Brielse politieke partijen de beste optie. Deze rekenkamer werkt efficiënter en levert meer onderzoeken die gericht zijn op één gemeente. Spijkenisse heeft vijf leden, waarvan twee onderzoekers.  Twee van hen buigen zich over een onderwerp, onderzoeken en schrijven mee en hebben dus binding met het rapport. De drie andere leden staan meer op afstand en kijken kritisch naar de bevindingen en rapportage. Hierdoor zijn natuurlijke ‘checks and balances’ ingebouwd. Elke gemeente krijgt bovendien één lid als contactpersoon toegewezen.

Een ander voordeel is dat de samenwerking op het eiland verder vormgegeven wordt. Gemeenten kunnen beter met elkaar vergeleken worden. De rekenkamer Spijkenisse kan als de andere drie gemeenten ook instemmen en de gemeenteraad van Spijkenisse akkoord gaat de naam rekenkamer Voorne-Putten krijgen.

Vanaf 1 januari 2006 zijn Nederlandse gemeenten verplicht om een lokale rekenkamer te hebben. Die moet de controlerende taak van de gemeenteraad versterken. De rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.

Op de huidige manier met drie andere leden verdergaan of een commerciële partij als rekenkamer vielen voor Brielle om uiteenlopende redenen als alternatief af. Het bestuur van de geuzenstad neemt op dinsdag 3 juli een definitief besluit. De andere drie gemeenten hebben meer tijd nodig en doen dit na het zomerreces.