Afscheid Statenleden

Den Haag – Voorne heeft op woensdag 16 maart afscheid moeten nemen van twee Statenleden: Jantien Fröling – Kok uit Hellevoetsluis (ChristenUnie) en Annette Hoek – van Dijk uit Rockanje (CDA). Zij stonden respectievelijk op de plaatsen vier en dertien van de kieslijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hun partijen hebben op 2 maart onvoldoende zetels behaald.

 

Verrast

‘Ik ben erg verbaasd en teleurgesteld over het resultaat van de ChristenUnie’, aldus Fröling. ‘Voor een deel valt dit te verklaren uit de hogere opkomst. Er gaan veel suggesties rond. Ik had rekening gehouden met een kans van 70 procent dat ik niet zou terugkeren’. Ook Hoek was niet bijzonder verrast. ‘Het verlies van zeven zetels is echter groter dan verwacht. Niet vanwege alle dingen die we hebben gedaan, maar omdat het CDA het landelijk slecht doet. Plaats dertien was in het huidige politieke klimaat, als je op het hoogtepunt van het CDA in 2007 dertien zetels haalt, niet echt zetelmateriaal. Dit heeft mij er niet van weerhouden volop mee te draaien in de campagnekaravaan’.

 

Successen

In de politiek bereik je volgens beide vertrekkende Statenleden nooit iets alleen. Jantien Fröling: ‘we hebben de natuurdoelen overeind gehouden, maar geprobeerd die te realiseren met zoveel mogelijk draagvlak. In plaats van de hele Zuiderdieppolder op Flakkee om te zetten in natuur is er als alternatief daarvoor naar de polder Roxenisse gekeken. Zuid-Holland heeft bovendien veel terreinen voor natuurontwikkeling ingericht. Bijzonder jammer is het nu dat Bleker een streep haalt door de natuurontwikkeling en recreatie dichtbij de stad’. Annette Hoek noemt alleen al voor Voorne-Putten de volgende successen van haar fractie op: ‘de glastuinbouwlocaties in Westvoorne en Brielle zijn van de lijst van mogelijke locaties geschrapt; de polder Zuidoord wordt niet omgezet in natte natuur; de Provinciale Structuurvisie is vastgesteld; de ontsluiting staat hoog op de agenda en er is meer dan 100km fietspad gerealiseerd’.

 

Toekomst

Fröling hoopt als bestuurslid van de ChristenUnie Kiesvereniging Voorne in Hellevoetsluis meer mensen enthousiast te maken voor een politieke of bestuurlijke functie. ‘Zodat we bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen kunnen meedoen. Ik sluit niet uit dat de Provinciale fractie van mijn kennis en ervaring gebruik wil maken door mij te vragen als fractievolger’. ‘De tijd zal leren wat ik ga doen. Politiek is te leuk, leerzaam en interessant om eruit te stappen! Ik kan nog opgeroepen worden voor de Provinciale Staten en de gemeenteraad’, zegt Hoek over haar toekomstplannen.

 

Uitdagingen

Wat moeten de gekozen Statenleden doen? ‘Ik hoop dat Provinciale Staten er vooral voor kiest dat Voorne open, landelijk en groen blijft. Met een toenemende toeristisch-recreatieve waarde. Dat wat ontwikkeld wordt, moet een concrete bijdrage leveren aan een betere uitstraling en profilering van Voorne en Putten. Wat die uitstraling is dienen vooral de vijf gemeenten met elkaar bepalen’, vindt Fröling. Hoek besluit: ‘het fietspad langs de Westvoorneweg moet er bijvoorbeeld nu echt moet komen. Er zijn daarnaast uitdagingen voor de ontsluiting van Voorne-Putten, de nieuwe Westelijke Oeververbinding, de verbreding van de A15 en de uitwerking van de Provinciale Structuurvisie’.