Afwijkend stemgedrag was de druppel: twee PvdA-raadsleden opgestapt

‘Er is altijd de laatste druppel die de emmer doet overlopen. De laatste druppel die deze emmer deed overlopen was dhr. Van Iersel, die tegen alle binnen onze fractie democratisch genomen beslissingen in, tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag meende een afwijkend standpunt te kunnen innemen. Een doodzonde in de meeste politieke partijen in Nederland’, zo verklaarde mevr. Van Blom afgelopen maandagavond in het gemeentehuis te Rockanje haar ontslag als gemeenteraadslid. De situatie was na dit voorval voor haar en dhr. Diepstraten na maanden van interne politieke spanningen niet langer meer houdbaar.

Directe reden van het terugtreden van de twee is het stemgedrag van fractiegenoot Van Iersel omtrent het voorstel van de PvdA voor opzetten van een onderzoek naar de mogelijkheden tot onderzoek naar de besluitvormingsprocedure van de bouw van de nieuwe ‘Swinshoek’. Daaropvolgend hebben dhr. Diepstraten afgelopen vrijdag en mevr. Van Blom afgelopen maandag hun ontslagbrief bij burgemeester De Jong ingeleverd. De twee opgestapte raadsleden verklaarden echter dat hun keuze een cumulatief proces is geweest. ‘Eind vorig jaar was er sprake van een bijzonder slechte werksfeer binnen de fractie, zodat het bestuur besloot in te grijpen’, legde mevr. Van Blom uit. Op dat moment konden beiden naar eigen zeggen het niet langer konden verantwoorden om deel uit te blijven maken van de fractie. Vervolgens greep het landelijk bestuur van de PvdA in om de gemoederen te sussen. Dhr. Diepstraten hierover: ‘de daarop volgende pogingen van zowel  het Centrum voor Lokaal Bestuur  als het provinciaal bestuur van de PvdA om de fractie weer op één lijn te krijgen zijn helaas mislukt’. Het vertrek van dhr. Van Iersel als fractievoorzitter medio mei maakte daar naar de mening van Mevr. Van Blom geen einde aan. ‘De verdeeldheid was van een dusdanige aard, dat er voor ons beiden sprake was van een totaal verstoorde werkverhouding’.

Ook wethouder Geers speelt een belangrijke rol in het terugtreden van de twee raadsleden. Mevr. Van Blom vermeldde dat het contact tussen haar en de fractie al vanaf het begin van de raadsperiode niet soepel verliep: ‘slechte communicatie werd deels door de wethouder zelf veroorzaakt en deels door de wijze waarop de voormalige fractievoorzitter van de PvdA, dhr. Van Iersel, invulling aan zijn voorzitterschap meende te moeten geven. Tegelijkertijd en mede daardoor was en is naar mijn mening het door de PvdA wethouder gevoerde beleid, zowel inhoudelijk als kwalitatief, van onvoldoende niveau’. De politieke verhouding met de eigen wethouder is met name verslechterd door overleg op inhoudelijke punten. Het was volgens mevr. Van Blom moeilijk om een opbouwende discussie met haar te voeren, hetgeen leidde tot ‘het alles op scherp zetten’ in de raad. Bovendien strookte het uitgestippelde beleid van het College van B en W, zoals de bebouwing van ‘Stuifakker, vaak niet met het traditionele standpunt van de PvdA. ‘Barbara was goed als fractievoorzitter, aan haar hebben we grotendeels het verkiezingssucces te danken, maar haar rol van ‘politiek dier’ naar bestuurder is erg snel gegaan’, voegde dhr. Diepstraten hier afgelopen maandagavond aan toe. Hij betreurt het dat de PvdA na jaren van oppositie zo weinig de eigen standpunten naar voren laat komen en te veel naar de coalitiepartijen luistert.

Naast het niet aan afspraken houden, zoals vorige week dinsdag tijdens de raadsvergadering, is voor dhr. Diepstraten het onderlinge vertrouwen weg. ‘Er is geen gemeenschappelijke deler meer’. Met name voor hem was het nemen van ontslag een persoonlijk moeilijk beslissing. Komende uit een ‘rood nest’ is de Oostvoornaar al PvdA-lid vanaf zijn achttiende, vervulde diverse functies binnen die partij en zat bijna acht jaar in de Westvoornse gemeenteraad. Mevr. Van Blom uit Tinte was sinds maart 2006 gemeenteraadslid. Het zal echter, als het aan de twee vertrekkende raadsleden zelf ligt tenminste, niet het laatste zijn wat de inwoners van de gemeente van ze te horen zullen krijgen. ‘Ik kan en wil niet langer mede verantwoordelijk zijn voor de werkwijze van de fractie en het gevoerde beleid. Ik vertrek, maar ik zal mij blijven inzetten voor het welzijn van Westvoorne’, aldus mevr. Van Blom. ‘Op voorhand wordt niets uitgesloten’. Al benadrukken beiden dat het momenteel nog onduidelijk is welke politieke toekomst voor hen ligt.

Het bestuur van de PvdA-afdeling Westvoorne geeft in een verklaring aan de beslissing van de raadsleden Diepstraten en Van Blom te betreuren. Naast hen heeft tevens bestuurslid ing. J.J.M. Braat zijn functie als penningmeester neergelegd. Eind november zullen de partijleden in een vergadering hun mening over de ontstane situatie geven.