Agendaonderwerpen aankondigen

De gemeente Brielle gaat inwoners informeren over presentaties die op de politieke agenda staan. Nu weten ze vaak niet of naderhand pas dat een onderwerp aan de orde is geweest.

Nu staat alleen op de gemeentewebsite de uitbereide agenda van commissie- en raadsvergaderingen. ‘Van inwoners kan niet worden verwacht dat ze elke week checken welke onderwerpen er bij de verschillende commissies behandeld worden,’ aldus initiatiefnemer SP. De gemeenteraad wil voorkomen dat burgers zich niet betrokken voelen of achter de feiten aanlopen. De gemeente Brielle gaat de onderwerpen in de krant en via social media aankondigen. Ook worden belanghebbenden gericht uitgenodigd.