Algemene Beschouwingen 2014

Maandagavond stonden de Algemene Beschouwingen 2014 op de raadsagenda. Het was de laatste keer voor de gemeenteraadsverkiezingen dat de politieke partijen terugblikten en vooruitkeken.

Uiteraard bleven in alle beschouwingen de financiën niet onbesproken. Daarnaast kwam iedere partij met eigen opmerkingen op het gemeentelijk beleid en voorstellen.

Coalitiepartij VVD wond er geen doekjes om: Westvoorne kan als kleine gemeente niet lang meer zelfstandig opereren. Ondanks alle inzet van bestuur en ambtenaren is opschaling eigenlijk onvermijdelijk geworden. Ook willen de liberalen een ‘politieservicepunt’, waar burgers bijvoorbeeld aangifte van een misdrijf kunnen doen en gemakkelijk in contact kunnen komen met politie.

D66 vindt, gezien de ontwikkelingen met de gemeente Bernisse, een herindeling op Voorne voor de hand liggen. De huidige samenwerking is te vrijblijvend om al een herindelingstraject in te gaan. D66 heeft geen haast, omdat er bijvoorbeeld in Hellevoetsluis onduidelijkheid is over de waardering van de grondexploitaties. Een referendum over herindeling is niet noodzakelijk.

De christendemocraten wezen in hun beschouwing op de bevolkingskrimp. Het teruglopend leerlingenaantal maakt dat leegstand van lokalen dreigt. Eventuele nieuwbouw gebeurt pas na 2020. Het CDA denkt aan clustering van de scholen in Rockanje in de tussenliggende periode. Bij voorkeur wordt OBS De Zonnebloem een vestigingslocatie.

Gemeentebelangen Westvoorne ging in op de recreatiegemeente. Aan beide oevers van het Oostvoornse Meer is een kwaliteitsslag noodzakelijk. Het dagelijks bestuur moet snel met ondernemers in gesprek, zodat plannen kunnen worden gerealiseerd. Gemeentebelangen vindt het vreemd dat het Zuid-Hollands Landschap een haalbaarheidsonderzoek start over parkeergelden. Nieuwe openstelling van het autostrand – tegen betaling – is ook een optie.

Oppositiepartij PvdA wil aandacht voor handhavend optreden tegen kleine vervuilers. In het landelijk gebied zitten hardnekkige wetsovertreders waar weinig tot niets tegen wordt gedaan. Bergen grond, bouwafval, rijdend materieel en veevoeders liggen in grote hoeveelheden op agrarische bestemmingen, in plaats van op het bouwvlak, zoals voorgeschreven. Ook wil de partij zonnepanelen op braakliggende gemeentegronden.

Partij Westvoorne uitte vooral kritiek op het beleid en de houding van het dagelijks bestuur en de coalitiepartijen, zoals bij het glasplan, het woonbedrijf en de grondexploitaties. Geen van die raadsleden heeft het College tot de orde geroepen. Hun kreet ‘samen werken aan verbetering’ was ver te zoeken. Partij Westvoorne kwam 129 keer met een amendement, motie of initiatiefvoorstel om zaken inhoudelijk en financieel bij te stellen. Zo’n 70 procent werd afgewezen en vaak niet eens besproken.