Algemene Beschouwingen 2015

Westvoorne heeft voor 2015 een sluitende begroting. Het dagelijkst bestuur schrapt een eerder verwacht tekort van bijna 7 ton weg.

Met het afschaffen van de reserves werkt het gemeenbestuur de tonnen weg. Die reservepotjes stonden altijd klaar voor onverwachte zaken. Voor 2016 en 2017 verwacht het dagelijks bestuur een overschot. Voor volgend jaar is dat bijna 65.000 euro en het jaar daarop bijna 38.000 euro. Voor 2018 ziet de situatie er met 3 ton tekort echter minder rooskleurig uit.

De inzet van de reserves brengt risico’s met zich mee. Het feit dat er strakker begroot is, houdt in dat er zich onvoorziene zaken voor kunnen doen, waarvoor geen budget beschikbaar is. De gemeente heeft een budgetbewaking. Ook staat de reservepot van het Woonbedrijf ter beschikking. Die is door en verkoop van huurwoningen met 10 miljoen toegenomen.

Het was maandagavond de eerste keer na de gemeenteraadsverkiezingen dat de Westvoornse coalitiepartijen Partij Westvoorne, VVD en D66 en oppositiepartijen Gemeentebelangen Westvoorne, CDA en PvdA terugblikten en vooruitkeken. ‘Dit zijn slechts papieren besparingen maar geen echte bezuinigingen,’ constateert Bert Heijndijk van Gemeentebelangen Westvoorne. Ook CDA’er Ebco Vriend is kritisch. ‘Er is nauwelijks speelruimte meer binnen de begroting. Doet zich een onvoorziene uitgave voor, hoe klein ook, dan moet de gemeenteraad om een aanvullend krediet worden gevraagd.’ Oppositiepartij PvdA vindt dat na 2018 het beeld ontstaat van ‘na ons de zonvloed’, maar ziet de voordelen in van het afschaffen van de reserves. ‘Het zal vaker voorkomen dat bij onvoorziene uitgaven de raadsleden om goedkeuring gevraagd moet worden. Dat geeft alleen maar meer transparantie en zo worden we eerder betrokken bij besluitvorming,’ aldus Regina Roggeveen.

Morgen – donderdag 30 oktober – is vanaf 13.00 uur het vervolg van de begrotingsraad. De volledige begroting en algemene beschouwingen van alle partijen staan op de website van de gemeente.