Andere locatie voetbalveld

De voetbalkooi in Rozenburg komt waarschijnlijk toch niet op het Molenveld.  Het demissionair dagelijks bestuur van de deelgemeente verzoekt de deelraad dit voorstel voor in te trekken.

Tijdens de deelraad van 23 juni jl. kon de deelraad geen uitsluitsel geven. De stemmen staakten door de afwezigheid van een VVD-raadslid.  Coalitiepartijen PvdA en Inwoners Partij Rozenburg kozen voor het Molenveld, achter het cafetaria. De oppositie wilde dit niet en stelde een alternatieve locatie in de buurt van de basisschool voor. Gemeentebelangen Rozenburg: ‘het Molenveld blijft wat ons betreft het evenemententerrein van Rozenburg.’

In de afgelopen maanden heeft het dagelijks bestuur de alternatieve plek voor de voetbalkooi verder onderzocht. ‘Wij hebben de indruk gekregen dat een keuze voor dit alternatief kan rekenen op een bredere steun dan die voor de eerder geopperde locaties.’

Het dagelijks bestuur bespreekt het nieuwe voorstel met een aantal partijen. De verwachting is dat het tijdens de deelraadsvergadering van 3 november aan de orde komt.