Basisscholen jarenlange problematiek met het binnenklimaat.

BRIELLE – De Breede School Zuurland had beter van buitenzonwering kunnen worden voorzien. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek naar de jarenlange problematiek met het binnenklimaat.

Sinds het schooljaar 2008/2009 zitten de basisscholen St. Leonardus, CBS het Ankeren OBS Branding in de Breede School Zuurland. De gemeente koos voor het onderwijscomplex een innovatief energieconcept: een Warmte Koude Opslag (WKO) met balansventilatie. Door elektriciteit aangedreven waterpompen in plaats van gastgestookte ketels is er aanzienlijk minder CO2-uitstoot. Voor de scholen was het belangrijk dat door het ontbreken van radiatoren de lokalen beter en makkelijker schoon te houden zijn. Vanaf de oplevering zijn er echter klachten over het binnenklimaat. Wanneer de buitentemperatuur oploopt, loopt de temperatuur in de klaslokalen soms nog sneller op.

DWA installatie en energieadvies onderzoekt nu op verzoek van de gemeente de oorzaken en de oplossingen. Per school zijn er in 2011 drie lokalen onderzocht. DWA constateerde geen fouten in het ontwerp, maar wel veel regeltechnische afwijkingen en foutief gebruik van het systeem. Inmiddels zijn er enkele technische problemen verholpen. De eerste aanpassingen hebben volgens DWA al geleid tot merkbare verbeteringen. 

De temperaturen in het schoolgebouw bleken door de ligging en de verdieping sterk te fluctueren. Met dit systeem is het niet mogelijkheid om per ruimte tempratuur te regelen. ,,Het is een verkeerde keuze geweest om te bezuinigingen op buitenzonwering,’’ stelde onderzoeker Arie Huisman in een commissievergadering. De zonbelaste zijde van de Breede School heeft binnenzonwering, maar die houdt alleen de hinderlijke lichtval van de zon buiten en niet de warmte-invloed. In 2006 moesten de schoolbesturen de buitenzonwering zelf ophoesten. Daar zagen ze toen vanaf. Ook gaf Huisman aan dat er in de lokalen beduidend meer leerlingen zitten dan de verwachte 24 tot 28 per lokaal. ,,Met veel mensen in de zaal wordt het warm en gaat het stinken.’’ Wettelijk gezien mag de CO2-concentratie binnen scholen niet boven 1.200 ppm uitkomen. Anders kunnen concentratieproblemen en gezondheidsklachten ontstaan. Met meer dan 25 personen komen de waarden in de Brielse scholen boven die norm uit. Hij stelt daarom een co2-indicator voor. Daarmee meet je de luchtkwaliteit en maak je ventilatieproblemen zichtbaar. Zodra het ‘stoplicht op rood staat’ moeten de ramen open. ,,Die zitten er niet voor niets.’’

,,We wilden een optimale situatie voor het onderwijs en die is er niet. Het lijkt wel of er nergens rekening mee is gehouden. De grootte van een klas fluctueert altijd. Scholen kunnen de aantallen niet voorspellen,’’ aldus raadslid Tijmen Zaal (OLP). ,,Een hoop is psychologisch. Mensen verliezen de moed. Na zijn we het dal uit. Het dieptepunt hebben we gehad,’’ reageerde Arie Huisman.

Het onderzoek was een tussenrapportage. DWA doet nu een wintermonitoring en onderzoekt de BRES. Vervolgens komt er een eindrapportage.