Basisschoolcomplex

Brielle krijgt waarschijnlijk in augustus 2013 een basisschoolcomplex in de binnenstad. Het dagelijks bestuur heeft concrete plannen om de naast elkaar gelegen basisscholen cbs Geuzenschip en obs Meester Eeuwout door middel van een samenwerkingsgebouw met elkaar te verbinden.

Eind vorig jaar is het gerenoveerde schoolgebouw van het Geuzenschip aan de Venkelstraat in gebruik genomen. Het gebouw met vier lokalen heeft hierdoor zowel van binnen als van buiten weer een monumentale uitstraling. Net als de Meester Eeuwout kampt de school nog met ruimtegebrek en maakt nu gebruik van een noodlokaal. De leerling-prognoses geven aan dat beide scholen behoefte hebben aan in totaal zes lokalen.

Voor de Meester Eeuwout aan het St. Catharijnehof komt er in 2013 een nieuw schoolgebouw. Het gebouw krijgt twee verdiepingen met elk drie lokalen en elk een multifunctionele ruimte. In april 2011 besloot het gemeentebestuur ook tot een fysieke verbinding tussen de twee scholen. Dit wordt met een gezamenlijke aula, speellokaal, spreekkamers en Buitschoolse Opvang meer dan alleen verbindingsgang. In het Samenwerkingsgebouw komen bovendien de twee extra lokalen voor het Geuzenschip. Aan de kant van die school bestaat dit gebouw uit één laag met een kap en aan de kant van de Meester Eeuwout uit anderhalve laag met een kap.  Zadeldaken met leipannen moeten zorgen voor een monumentale uitstraling van het complex.

Tijdens de sloop en nieuwbouw vanaf eind oktober dit jaar moeten de kinderen van de Meester Eeuwout in een noodschool. Mogelijk komt die in het Maerlant College aan de Van Sleenstraat. De middelbare school vertrekt naar een nieuw scholencomplex in de wijk Nieuwland-Oost in Brielle.

De totale kosten voor de nieuwbouw en uitbreiding van de schoolgebouwen bedragen ruim 2,9 miljoen euro. Beide schoolbesturen, schooldirecties en schoolteams zijn enthousiast over het ontwerp. Ook de monumentencommissie is positief over het Voorlopig Ontwerp. Op maandag 12 maart wordt de Brielse politiek geïnformeerd. Hierna komt er een informatiebijeenkomst voor omwonenden.