Begroting 2014

Donderdag 31 oktober heeft de gemeenteraad de begroting 2014 vastgesteld. Die sluit met een positief saldo van ruim 97.000 euro.

De tariefstijging voor de lokale lasten beperkt zich tot de landelijke inflatiecorrectie van 2,0 procent. Een uitzondering vormt een stijging van het rioolrecht als gevolg van gewijzigde wetgeving. Net als in voorgaande jaren wordt het gedeelte dat bovenop de inflatiecorrectie komt, gecompenseerd door een verlaging van de afvalstoffenheffing. Per saldo is de stijging dus gelijk aan de inflatie van 2,0 procent. In tegenstelling tot 2014 lopende de komende jaren de tekorten op. Het is onvermijdelijk dat er -opnieuw- bezuinigd moet worden. Daarnaast is er nog veel financiële onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen. Deze onzekerheid hangt samen met de rijksbezuinigingen.

De gemeenteraad heeft onder andere de volgende moties en amendementen aangenomen.

Zonnepanelen huurwoningen

De gemeente stimuleert het plaatsen van zonnepanelen. Bewoners van huurwoningen vallen hier nog buiten. De gemeenteraad wil dat het dagelijks bestuur ook die mogelijkheid moeten krijgen. Het vermindert de maandelijkse lasten en is goed voor het milieu.

 

Kunstgrasveld

De voetbalvereniging Rockanje heeft een kunstgrasveld nodig. Het dagelijks bestuur moet nog voor de kerst met een voorstel komen. Regelmatig worden trainingen en wedstrijden afgelast vanwege de slechte conditie van de velden. De gemeenteraad vindt het in deze tijd normaal dat voetbalverenigingen minstens één kunstgrasveld hebben.

 

Plan Tinte

Het dagelijks bestuur werkt samen met inwoners van Tinte een plan uit dat het dorpscentrum in de toekomst levendig moet houden. De gemeente heeft al jaren plannen, maar geen geld meer voor grote investeringen. Inmiddels is de Odiaan sterk verouderd. Tijdens drie bewonersavonden is tenminste de schijn gewekt dat er iets voor de sportfaciliteiten en het verenigingsleven wordt gedaan.  Mogelijk kan het kleine budget van de gemeente op andere manieren worden aangevuld.

Lokale economie

De gemeenteraad reserveert 20.000 euro voor initiatieven ter stimulering van de lokale economie. Het economisch beleid kan een positief effect hebben op het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid. Bovendien moet het de krimp proberen tegen te gaan. Werknemers willen het liefst dicht bij hun werk wonen. Het huidig beleid beperkte zich tot het faciliteren van ondernemers. Dit was ook tegen het zere been van het Ondernemers Platform Westvoorne (OPW). Nu staan middelen beschikbaar om de lokale werkgelegenheid te stimuleren. Alleen Partij Westvoorne stemde tegen de motie.

Bereikbare zorg

De gemeenteraad wil dat het dagelijks bestuur zich actief inzet voor bereikbare zorg. Aanleiding is het faillissement van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse. Het ziekenhuis heeft als Medisch Centrum Spijkenisse een doorstart gemaakt, maar de spoedeisende hulp is verminderd door de beperkte openingstijden en het wegvallen van verloskundige zorg. De aanrijdtijden van Voorne-Putten naar Dirksland, Rotterdam of Schiedam zijn te lang. De raadsleden willen dat het dagelijks bestuur zorgverzekeraars wijst op hun verantwoordelijkheden.