Begroting 2016

De Westvoornse gemeenteraad heeft vorige week dinsdag de begroting 2016 aangenomen. Zonder goedkeuring van alle oppositiepartijen.

  De voltallige oppositie, VVD, CDA, D66 en PvdA, stemde tegen de begroting  

In 2016 en de daaropvolgende jaren is de begroting sluitend. Coalitiepartij Partij Westvoorne is blij dat er daarnaast ruimte is voor nieuw beleid. De partij heeft samen met Gemeentebelangen Westvoorne een voorstel de raad doorheen gekregen om 50.000 euro beschikbaar te stellen voor het faciliteren van burgerinitiatieven. Ook hebben de twee, ditmaal zonder akkoord van de oppositie, het voor elkaar gekregen dat de opbrengst van de verkoop van huurwoningen in te zetten voor bouwprojecten.

Het CDA vind dat het dagelijks bestuur van de kustgemeente zich onnodig rijk rekent. Er wordt een beroep op de reserves gedaan en er wordt onvoldoende rekening gehouden met bepaalde ontwikkelingen. ‘Het lijkt er haast op dit college niet langer gelooft in het zelfstandig bestaan van Westvoorne en het tafelzilver voor die tijd nog ten gelde wil maken,’ aldus raadslid Ebco Vriend. Ook de VVD betreurt bij monde van fractievoorzitter Jaap Heijndijk het ‘opsouperen van de bestaande reserves’. ‘Tenzij de coalitie voorsorteert op een gemeentelijke herindeling in de nabije toekomst.’