Begroting 2017 aangenomen

De begroting 2017 van de gemeente Westvoorne is vorige week dinsdag aangenomen door de gemeenteraad. Niet unaniem. VVD, CDA en D66 stemden tegen.

Het dagelijks bestuur van de kustgemeente presenteerde de gemeenteraad een sluitende begroting. De totale woonlasten voor de inwoners zullen de komende jaren niet stijgen.

Ontwikkelingen

De coalitiepartijen Inwonersbelang Westvoorne en Partij Westvoorne stemden voor. Ze zijn blij dat er de komende jaren wordt geïnvesteerd in Oostvoorne, Rockanje en Tinte. ‘Brede school, sportvoorziening en betaalbare woningen in het centrum, zijn ontwikkelingen die wij toejuichen’, vindt raadslid Bert Heijndijk (Inwonersbelang Westvoorne) over de plannen voor Rockanje. Partij Westvoorne noemt ook het instellen van de blijvers leningen. Daarmee wordt het voor inwoners mogelijk om onder gunstige voorwaarden geld te lenen voor het levensloopbestendig en duurzaam maken van hun bestaande woning. Onder andere ouderen krijgen hierdoor meer mogelijkheden om in hun eigen woning te blijven wonen. Ook oppositiepartij PvdA stemde voor de begroting. Hoewel de partij zich wel afvraagt hoe de gemeente de komende jaren gezond blijft. Raadslid Regina Roggeveen: ‘een debat dat met de gemeenteraad zal moeten worden gevoerd.’

Tegen

Niet alle fracties in de gemeenteraad stemden na een bijna dag vergaderen voor. De drie landelijke oppositiepartijen VVD, CDA en D66 waren tegen de begroting 2017. De raadsleden maken zich vooral zorgen over de gemeentelijke financiën. ‘Helaas moet worden vastgesteld dat realiseerbare besparingen niet of nauwelijks worden geëffectueerd,’ concludeert VVD’er Jaap Heijndijk. Het ergert hem dat de gemeente een greep dat uit de reserves, geen geld voor de WMO bijlegt en niet op de gemeentelijke accommodaties bezuinigt. Ook zijn collega’s in de oppositie waarschuwen uiten kritiek. ‘Westvoorne is financieel kwetsbaar geworden,’ aldus CDA-raadslid Ebco Vriend.