Begroting 2017

Het dagelijks bestuur van Westvoorne heeft maandag een sluitende begroting 2017 weten te presenteren. Burgemeester en wethouders werken in de anderhalf jaar voor de verkiezingen hun plannen verder.

De gemeente eindigt de komende jaren in de plus. Alleen voor het jaar 2019 is er een klein tekort. Dat is naar verwachting het jaar daarop al weer weggewerkt. De totale woonlasten – OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing – stijgen niet.  ‘We willen de hoge woonlasten beperken,’ aldus wethouder Bert van der Meij (Partij Westvoorne).

Het dagelijks bestuur werkt aan de uitvoering van de plannen waarvan de voorbereiding al in volle gang is. Van de grote projecten staat het nieuwe schoolgebouw voor alle basisscholen in Rockanje op de agenda. Ook wordt een begin gemaakt met de nieuwe woonwijk op de Drenkeling.

De reserve sociaal domein is nu meer dan 2 miljoen euro. Een nieuwe storting van 3,7 ton is van de baan. ‘Dat kunnen we beter benutten voor andere zaken,’ stelt wethouder Paméla Blok (Inwonersbelang Westvoorne).

De gemeenteraad debatteerde gisteren de hele dag over de begroting 2017. De uitkomst was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.