Begrotingsraad 2012 Brielle

De gemeenteraad van Brielle wil dichter bij de besturen van het openbaar onderwijs staan. Dit moet voorkomen dat ze pas voor ernstige taakverlozing in actie moeten komen.

Onderwijsgroepen PRIMO en Gallei zijn de besturen van basisscholen en middelbare scholen van het openbaar onderwijs. Beide leggen verantwoording af aan hun Raad van Toezicht. De rol van de gemeenteraden is vastgelegd in de statuten. Formeel komt de gemeenteraad in actie bij ernstige verwaarlozing. Brielle vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van de stand van zaken van beide onderwijsgroepen. Daarom wil de Brielse raad met de andere gemeenteraden op Voorne-Putten een bijeenkomst waarbij Galilei en PRIMO zichzelf presenteert aan de hand van bijvoorbeeld een jaarverslag, jaarrekening, begroting en de actualiteit.

De oppositiepartijen SP en PvdA vinden dat kinderen van twaalf jaar en jonger geen activiteiten meer mogen hebben in het jongerencentrum BRAVO. Ze willen ze uit de buurt van problematiek houden.

In het jongerencentrum komen jongeren die problematisch gedrag vertonen. SP en PvdA willen daarom een nadrukkelijke scheiding tussen het jongerenwerk van Stichting PUSH en activiteiten voor kinderen. ,,We willen ze uit de buurt van problematiek houden. Ik ben zelf in BRAVO geweest en het kan toch behoorlijk door elkaar lopen als je even niet oplet,’’ aldus raadslid Yvonne de Groot (PvdA). In en rond de naastgelegen Breede School Zuurland zijn er genoeg mogelijkheden waar de activiteiten voor kinderen wel kunnen plaatsvinden.

Wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) is het hier niet mee eens. Jonge kinderen hebben nu op woensdagmiddag knutselen en op donderdagmiddag en zumba van Stichting Push in het jongerencentrum. ,,We hebben nog geen signalen van ouders dat ze de BRAVO een belemmering vinden.’’

Stichting PUSH organiseert in de gemeente Brielle ook op andere locaties activiteiten voor kinderen van groep 5 t/m 8 na schooltijd. Zo startte op maandag 29 oktober een handvaardigheidcursus in het BRES theater.

Het voorstel van de SP en PvdA werd niet gesteund door de andere politieke partijen.