Begrotingsraad binnen een avond

Westvoorne – De gemeenteraad wil de begrotingsraad de komende jaren nog meer op de hoofdlijnen houden. De belangrijke raadsvergadering moet weer op een avond worden afgetikt.

Eerst moet het coalitieprogramma af zijn, Peter de Jong


Dit jaar is de begroting besproken zonder algemene beschouwingen, de uitweidingen van de fracties. Deze zijn bij de behandeling van de kadernota, voor de zomer, gedaan. De begrotingsraad duurde daarom geen dag of twee avonden, maar slechts een avond.
Het eerste deel van de begrotingsraad in november verliep snel. De tweede helft ging met zes amendementen en vier moties, aanpassingen en aanvulleningen op de begroting, langzaam. Teksten zijn een paar keer aangepast en er waren veel schorsingen nodig voor overleg tussen de fracties. De avond duurde uiteindelijk meer dan vijf uur. De voorstellen moeten volgens een deel van de raad absoluut beter worden voorbereid. ‘Dat had een hoop tijd en ergernis gescheeld,’ beaamt burgemeester Peter de Jong.
De gemeenteraad wil wel net als dit jaar de kadernota voor de zomer uitgebreid doen. De burgemeester geeft aan dat dat in 2018 met de gemeenteraadsverkiezingen in maart lastig zal worden. ‘Eerst moet het coalitieprogramma af zijn.’