Behandeling burgerbrieven

Voorne – Putten – De gezamenlijke rekenkamercommissie van Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gaat onderzoek doen naar de behandeling van burgerbrieven. In februari krijgen de vier gemeenteraden de opzet toegestuurd.

Deze mededeling deed de voorzitter van het onderzoeksorgaan, prof. dr. Van der Hoek, tijdens een vergadering van de gemeente Brielle. 

De commissie probeert door middel van onderzoek een bijdrage te leveren aan het gemeentelijk beleid. Dat wordt getoetst op doeltreffendheid (behalen van gewenste effecten), doelmatigheid (tegen zo laag mogelijke kosten) en rechtmatigheid (volgens de regelgeving). De conclusies en aanbevelingen worden in de vorm van een rapportage aangeboden.

Tussen de gemeenteraadsleden en de commissieleden staat een klankbordgroep, die bestaat uit een afgevaardigde van iedere gemeenteraad. Na de verkiezingen van maart 2010 en met het wegvallen van Rozenburg is de samenstelling daarvan veranderd. De huidige leden zijn: mevrouw Meerman – van Benthem (Hellevoetsluis), de heer Van der Weg (Bernisse), de heer Zaal (Brielle) en de heer Noordermeer (Westvoorne). 

Het onderwerp burgerbrieven is met de inbreng van de gemeenteraadsleden gekozen. Ook is besloten om in 2011 na te gaan hoe eerdere rapporten van de rekenkamer door de gemeenteraden, colleges van B en W en ambtelijke organisatie zijn opgepakt.