Bereikbaarheid Voorne bij calamiteiten

PvdA-raadslid Regina Roggeveen wil dat de toegang tot het eiland verbetert. Zij vreest dat de veiligheid van de bewoners in het geding is nu de Harmsenbrug gedeeltelijk is afgesloten.

De brug voldoet niet meer aan de Europese eisen uit 2012 voor zwaar wegverkeer. Een jaar lang vindt onderhoud plaats. Twee van de vier rijstroken zijn afgesloten. De PvdA’er vreest dat hulpdiensten vastlopen in de files. ‘De bereikbaarheid van Voorne bij calamiteiten is sowieso al jaren een heikel punt.’ Volgens Bert Heijndijk (Gemeentebelangen Westvoorne) is het ’s nachts nog erger. Dan vinden regelmatig werkzaamheden plaats aan omliggende wegen, bruggen en tunnels. ‘Vaak staan die niet eens nergens vermeld,’ stelt Heijndijk.

VVD-wethouder Jan van Rij kaart het veiligheidsprobleem aan bij zijn collega-wethouders. Zij hameren ook gezamenlijk bij Rijkswaterstaat op het nemen van maatregelen om de overlast te verminderen.