Beschermd dorpsgezicht

Bewoners van het duingebied tussen Rockanje en Oostvoorne zijn tegen de aanwijzing van het gebied als ‘beschermd dorpsgezicht’. Ze willen niet dat het terrein nóg een beschermde status krijgt.

De gemeente Westvoorne ziet een aanwijzing als een erkenning

‘De aanwijzing is overbodig, omdat het gebied al meer dan voldoende bescherming geniet,’ stelt bewoner Petra van Dijk. Grote delen van het gebied zijn aangewezen als Natura 2000-gebied, vallen in de landgoederen zone en hebben een monumentale status.

De gemeente Westvoorne ziet een aanwijzing als een erkenning en hoopt meer toeristen hiermee te trekken. ‘We zullen de gevolgen zo veel mogelijk beperken,’ belooft wethouder Bert van der Meij (Partij Westvoorne). Het vergunningsvrij bouwen zal enigszins worden beperkt. Hij wil de bewoners tegemoet komen met een gratis flitsvergunning.

De bewoners willen helemaal niet een beschermd dorpsgezicht. Het heeft geen toegevoegde waarde voor het toerisme. Van Dijk: ‘Het merendeel van het gebied is privé-eigendom en niet vanaf de openbare weg zichtbaar.’

De Westvoornse gemeenteraad en de provincie adviseren minister Bussemaker van Cultuur, die het gebied moet aanwijzen.