Betalen voor invalidenparkeerplaats

Hellevoeters die een eigen invalidenparkeerplaats voor hun deur willen moeten voortaan opdraaien voor de kosten die de gemeente maakt. Een krappe meerderheid van de gemeenteraad (12 voor en 13 tegen) heeft hiermee ingestemd.

Raadslid Anneke Lagendijk (PvdA) is furieus. Voor het parkeren in Hellevoetsluis hoeft verder nog nergens te worden betaald. ‘Dit kost 200 euro per plaats voor een bord en twee witte strepen! VVD en IBH staan erop dat parkeren overal in Hellevoetsluis gratis moet zijn. Dit staat zelfs in hun verkiezingsprogramma en coalitiedocument, maar geldt dus niet gehandicapten.’ Ook de oppositiepartijen GroenLinks, CDA en SP zijn bang dat mindervalide Hellevoetsers met een laag inkomen geen gebruik meer zullen maken van deze voorziening.  Deze partijen vinden dat dit beleid bovenal afbreuk doet aan het Collegeprogramma. Daarin staat dat Hellevoetsluis een stad  is ‘waar iedereen meedoet, een stad waar aandacht en ondersteuning is voor zwakkeren en gehandicapten’.

 

Schaatsbaan voor gemeentehuis Hellevoetsluis 

In december en januari ligt er een ijsbaan voor het gemeentehuis van Hellevoetsluis. De gemeenteraad heeft 15.000 euro subsidie hiervoor ter beschikking gesteld.

Raadslid Leonie van Balen (LijstvanBalen) diende tijdens de begrotingsbehandeling een motie voor de komst van de tijdelijke ijsbaan in. ‘De Stichting Toerisme Evenementen Recreatie (STER) Hellevoetsluis heeft een mooi programma ingediend. Hellevoetsers waarderen de ijsbaan. Vorig jaar waren er 10.000 schaatsende bezoekers en nog enkele duizenden kijkers. De ijsbaan is ook een mooie toeristische trekpleister voor de vesting, waardoor de vesting weer positief in beeld is.’ Naast de subsidie staat de gemeente Hellevoetsluis nog eens garant voor een bedrag van 10.000 euro.

 

Betrek raadsleden en ambtenaren bij samenwerking 

De gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben aangedrongen op meer betrokkenheid van de raadsleden bij de gemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten. Ze vinden dat ze nu nog te weinig hierbij betrokken zijn.

De samenwerking is goed voor het behalen van ‘optimale resultaten’ op het gebied van onder andere economie, infrastructuur en wonen. Een te beperkt draagvlak onder de gemeenteraden is echter een risico voor de voortgang van de samenwerking. De raadsleden willen daarom een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de vijf gemeenteraden in het leven roepen.

De gemeenteraad van Westvoorne is bovendien voor de komst van een ‘ambtenarenpool’ op Voor-Putten. De vijf gemeenten kunnen bij complexe vraagstukken gebruik maken van de specifieke kennis en kunde van al hun ambtenaren. Dit kan het gemeentelijke beleid verbeteren. Westvoorne wil hiermee voorkomen dat gemeenten afzonderlijk ‘het wiel moeten uitvinden’.