Bevolkingsgroei Voorne-Putten

BRIELLE – In bijna alle gemeenten op Voorne-Putten was er in 2010 een afname van het inwonersaantal ten opzichte van 2009. Alleen in de gemeente Brielle is er sinds 2008 sprake van een lichte bevolkingsgroei. De geuzenstad had op 1 januari 2011 in totaal 15.978 inwoners.

De Economische Monitor Voorne-Putten toont de ontwikkelingen op basis van gegevens van de vijf gemeenten. Het bevolkingsaantal op Voorne-Putten bedroeg 1 januari 2011 154.357 personen, tegenover 154.372 op 1 januari 2010. De afname gaat in tegen de landelijke trend. Landelijk is het aantal inwoners juist met 0,7 procent gestegen.

De Brielse politiek reageerde positief op het inwoneraantal van de gemeente, maar is wat betreft de ontwikkelingen realistisch. Raadslid Yvonne de Groot refereerde aan de nieuwe woonwijk Nieuwland Oost, waar Brielle de groei aan te danken heeft. ,,We dachten dat iedere vrachtwagenchauffeur voor de Tweede Maasvlakte hier in een woonwijk zou gaan wonen,’’ illustreerde ze de eerdere verwachtingen. ,,De wens om een inwoneraantal van boven de 20.000 in de gemeente Brielle te halen lukt de komende jaren niet. ‘’

Deze monitor is een initiatief van de vijf gemeenten en biedt beleidsmakers, ondernemers en overige geïnteresseerden informatie over de belangrijkste en meest recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten. Behalve de bevolkingsgroei komen de arbeidsmarkt, werkgelegenheid, werkloosheid, pendel en winkel- en kantorenleegstand hierin aan bod. In 2010 verscheen de eerste editie.