Bewoners tegen beschermd dorpsgezicht

De bewoners in het duingebied tussen Rockanje en Oostvoorne willen niet nog een beschermde status. Ze zijn tegen de aanwijzing van het gebied als ‘beschermd dorpsgezicht’ door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

‘Een groot gedeelte van het gebied is al voldoende beschermd via de Natura 2000 regelgeving, Vogelrichtlijn, Natuurschoonwet en nog meer. De bewoners zitten niet te wachten op nog een nieuw sausje over de bestaande regelgeving, die geen enkele meerwaarde heeft,’ aldus duinbewoner Marco Mentink.

Gemeentebelangen Westvoorne en VVD vragen zich af wat de meerwaarde van de aanwijzing is. ‘In dit gebied zijn al zoveel beperkingen,’ aldus raadslid Wim Sjoukes (Gemeentebelangen Westvoorne). ‘Wat zijn de kosten en vinden we dat dit wel waard?’ Raadslid Jeroen Noordermeer (Partij Westvoorne) is wel blij met aanwijzing. Het betekent voor de bewoners een extra bescherming van hun leefomgeving. ‘Een bedrijf naast je is straks bijvoorbeeld niet meer mogelijk.’

Wethouder Bert van der Meij (Partij Westvoorne) is blij met de erkenning. Het vergunningsvrij bouwen zal wel enigszins worden beperkt. De gemeente denkt aan een goedkope flitsvergunning. De uitbreidingsmogelijkheden van de bebouwing blijven hetzelfde, maar worden straks bekeken in samenhang met het gebied.

De gemeenteraad brengt volgende maand een advies uit aan minister Jet Bussemaker van Cultuur.