Bezoek gedeputeerden: ‘genoeg knelpunten op Voorne-Putten’

Op 2 maart vonden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. De nieuwe leden van het college van Gedeputeerde Staten proberen nu hun weg door Zuid-Holland te vinden. Afgelopen maandag bezochten twee gedeputeerden Voorne-Putten. Ingrid de Bondt en Rogier van der Sande (beide VVD) maakten ’s avonds in ’t Wapen van Marion in Oostvoorne al twee standpunten duidelijk: er moeten keuzes worden gemaakt en gemeenten moeten meer taken en bevoegdheden krijgen.

 

Oplossen knelpunten

Het maken van keuzes is voor de portefeuillehouder Mobiliteit, Luchtvaart en Grondzaken een ‘must’. Zij gaat niet voor de kaasschaafmethode. Evenals het gehele college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de Provincie, bestaande uit vertegenwoordigers van VVD, CDA, D66 en SP. Bereikbaarheid in Zuid-Holland heeft voor Ingrid de Bondt prioriteit. Zij stelt in deze economische tijden 200 miljoen euro extra beschikbaar om knelpunten op te lossen. Ook blijft de gedeputeerde investeren in de aanleg van fietspaden. Van 2013 tot en met 2015 komt daar 35 miljoen euro extra voor vrij. ‘Ik moet eerst de provincie Zuid-Holland beter leren kennen om te bepalen waar ik deze bedragen aan ga uitgeven. Natuurlijk heb ik meer avonden als deze,’ verklaarde zij. ‘Ik inventariseer waar de knelpunten het grootst zijn.’ Vanuit de zaal werd haar uiteraard vooral gevraagd om in de infrastructuur op Voorne-Putten te investeren. De komst van de Tweede Oeververbinding, als het aan de vijf gemeenten ligt de Blankenburgtunnel, betekent een extra druk op de omliggende wegen. Vooral op de nu toch al drukke N57, die overigens wel een Rijksweg is. ‘Dat moet allemaal eerst goed worden onderzocht en worden opgelost voordat de tunnel er komt,’ benadrukte wethouder Christel Mourik van Spijkenisse.

 

Brielse Meer

Gedeputeerde Rogier van der Sande, portefeuillehouder Middelen, Recreatie, Toerisme, Europa en Internationaal Beleid, wil af van het “subsidiepot imago”. ‘Waar staat de Provincie verder ook alweer voor?,’ zo stelde hij zich het algemeen beeld van zijn bestuurslaag voor. De Provincie heeft in ieder geval wat te zeggen op het gebied van recreatie. Onlangs wisten groeperingen Van der Sande nog te vinden om de verpaupering van het Brielse Meer aan te kaarten. ‘Eigenlijk zouden zij niet bij mij moeten komen, maar bij de gemeente Brielle. De eerste bestuurslaag.’ Hij wil gemeenten op het gebied van het beheer en onderhoud van recreatiegebieden meer verantwoordelijkheden geven.

Albert Martinus wordt nu niet vrolijk van van het Brielse Meer. ‘Dit is voor mij een knelpunt. Het is tijd voor privatisering’. Hij stelt voor om ondernemers, scholen en de Welplaat bij het maken van beleid en de uitvoering voor het recreatiegebied te betrekken. Volgens de voorzitter van TOP Voorne-Putten, de belangenbehartiger van recreatieondernemers, moet de Provincie ook op andere terreinen meer ruimte geven. Veel ondernemers willen wat doen, maar hebben nu te maken met langlopende procedures. Een voorbeeld hiervan is de jarenlange besluitvormingsprocedure voor de discotheek bij de N57. Martinus: ‘de Provincie moet (eerder) duidelijke keuzes maken.’