Bezoek PvdA partijvoorzitter Ploumen: ‘veel crisis, weinig lokaal’

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van begin maart volgend jaar organiseerde de PvdA afdeling Westvoorne vorige week dinsdag in het cultureel centrum ‘de Man’ een openbare bijeenkomst met de landelijke partijvoorzitter, Lilianne Ploumen. Het moest het startschot betekenen voor de campagne. Zowel de spreekster als het publiek hielden zich daarentegen tijdens de avond overduidelijk meer bezig met nationale onderwerpen dan regionale en lokale.

Landelijk voorzitter: ‘ook de komende vier jaar’
Met Ploumen had Westvoorne de politieke actualiteit in huis gehaald. De avond daarvoor zat zij in ‘de Wereld Draait Door’ in verband met haar herverkiezing tot partijvoorzitter, die diezelfde dag bekend was gemaakt. Sinds 2007 wordt deze functie door haar bekleedt. Formeel moet zij nog voorgedragen worden en dient het Congres in december de benoeming voor de komende vier jaar goed te keuren. Er hebben zich echter geen tegenkandidaten gemeld.
Evenals in het bekende televisieprogramma sprak de prominente politica van de PvdA in Oostvoorne uitgebreid over haar recente bezoek aan Venlo. Een plaats die haar, als geboren en getogen Limburgse, zeer aan het hart gaat. Zij vond dat Venlo en Westvoorne de huidige ongebreidelde mogelijkheden tot groei, waaronder die met betrekking tot de vergrijzing en industrie, als problematiek gemeen hebben. Hoewel Ploumen het niet bij naam noemde, hebben alle twee de gemeenten ook een relatief grote ‘Wilders aanhang’.

Crisisproblematiek: ‘een morele agenda’
Aan het begin van haar voordracht had de partijvoorzitter medegedeeld dat zij het niet expliciet over regionale aangelegenheden zou gaan hebben. Dat is naar haar mening meer een taak van bestuurders op lokaal en provinciaal niveau, Tweede Kamerleden en bewindslieden. Wel gaf Ploumen aan dat zij dergelijke opmerkingen kon meenemen naar ‘Den Haag’. Opvallend genoeg gaven de ongeveer vijftig aanwezigen daar niet publiekelijk gehoor aan.
Het bleken voornamelijk ‘nationale problemen’ te zijn die bij de voorzitter werden aangekaart. Vragen over o.a. de AOW-leeftijd, pensioenen, ‘zware beroepen’, bonussen van bankiers, papierrompslomp in de zorg en ‘arrogantie van autoriteiten’ kwamen uitgebreid aan de orde. Kortom, evenals Ploumen die avond zelf, houdt men zich in deze gemeente klaarblijkelijk bezig met de gevolgen van de wereldwijde voedsel-, klimaat-, en economische crises. Volgens haar moet Nederland de komende tijd daarom ‘hard aan de slag’, maar ‘mag er daarbij niemand aan de kant worden gezet’. Zij vindt dat mensen elkaar weer moeten gaan aanspreken op hun gedrag in plaats van een groeiende kloof tussen overheid en burgers te bewerkstelligen. Het is dus ook in Westvoorne tijd voor een morele agenda.