Bezuinigingen treffen recreatiegebied Brielse Meer

‘Recreanten geven hun ongezouten mening’

Wethouder Dick Verbeek (D66) van Brielle gaf op donderdag 10 mei in het conferentiehotel Olaertsduyn in Rockanje uitleg over de bezuinigen bij het Recreatieschap Voorne-Putten en Rozenburg. Veel afvalbakken, bankjes, zwemstranden en steigers bij het Brielse Meer verdwijnen. De recreanten reageren boos op deze drastische maatregelen.

Onderhoud

Wat wordt opgeknapt en blijft behouden en wat moet verdwijnen? Dit is de hamvraag voor het Recreatieschap Voorne-Putten en Rozenburg. De organisatie heeft te weinig budget om het voorzieningenniveau van het badstrand Rockanje, het Brielse Meer, de Bernisse, de Landtong Rozenburg en het Oostvoornse Meer op peil te houden. Frans van der Meer van GZH geeft aan dat er jaarlijks zo’n twee miljoen euro beschikbaar is om alle vijf de recreatiegebieden te onderhouden.

In 2010 besloot het bestuur dat het onderhoud minder intensief moet worden. Grote aantallen parkeerterreinen, banken en picknicksets, toiletgebouwen, zwemstranden, afvalbakken en -containers, boot- en vissteigers en havens bij het Brielse Meer verdwijnen. Ook het recreatiegebied De Bernisse moet het ontgelden. Het is echter de bedoeling dat ondernemers op drie ‘hotspots’ in het Brielse Meer en één in de Bernisse straks de ruimte krijgen voor bijvoorbeeld horeca-activiteiten, speeltuin, verhuur kano’s, paardenstalling of evenementen. Het badstrand van Rockanje en de Landtong bij Rozenburg komen er beter vanaf, want daar blijven de bestaande voorzieningen behouden en verbeterd. Bij het Oostvoornse Meer verdwijnen afvalbakken.

Vorig jaar leidden de maatregelen bij het Brielse Meer al tot het nodige protest. In de loop van 2012 en 2013 gaan de bezuinigingen door. Veel recreanten  zijn boos. ‘Het is jammer dat er vanavond weer veel geld en tijd is gestoken in oud nieuws. Dit geld had beter bij onderhoud terecht kunnen komen,’ luidt een reactie.

Website

Vanaf 10 mei staat op de website www.vprverandert.nl wat er in de recreatiegebieden verandert. Tot 10 juni kan iedereen zijn of haar mening hierover geven.  De bezuinigingen worden niet teruggedraaid, maar binnen het budget kan nog wel iets worden geschoven. Bijvoorbeeld als blijkt dat veel mensen liever bankjes dan kort gemaaid gras hebben.  De suggesties worden aangeboden aan het bestuur, die goedkeuring moet geven.

 

IN KADER

 

Maatregelen Brielse Meer

Kort gemaaid gras: van 86 naar 7 hectare
Afvalbakken en -containers: afvalbakken van 158 naar 55 stuks, afvalcontainers van 23 naar 0
Banken en picknicksets: van 72 naar 29 stuks
Toiletgebouwen: van 17 naar 4 stuks
Parkeerterreinen: van 19 naar 16 terreinen (waarvan 7 verkleind)
Zwemstrand: van 9 naar 4 stranden
Boot- en vissteigers en havens: van 103 naar 10 stuks
Fietspaden: van 16 naar 14,6 km

IN KADER

Maatregelen Bernisse

Kort gemaaid gras: van 93 naar 2 hectare
Afvalbakken en -containers: van 106 naar 10 stuks
Banken en picknicksets: van 42 naar 10 stuks
Parkeerterreinen: van 13 naar 12 terreinen (waarvan 3 verkleind)
Zwemstranden: van 4 naar 1 strand
Fietspaden: van 16 naar 14,9 km
Boot- en vissteigers en havens: van 19 naar 0 stuks

IN KADER

Eerste reacties Brielse Meer vprverandert.nl   

–  ‘Ze doen al jaren bijna niets. Het ziet er al zo lang verwaarloosd uit. Alles op bezuinigen gooien is zo makkelijk, want die zijn pas sinds kort in gang gezet. Dit is een rotmanier om te eisen.’

– ‘In 2011 is men gestopt met het maaien van de Middenplaat ofwel Schoolmeester Eiland. Al gauw groeiden de brandnetels tot zo’n 1,5 meter hoogte. Een wandeling was niet meer mogelijk, helaas. Dan de toiletten en vuilnisbakken. Toiletten afgesloten, water afgezet en vuilnisbakken verwijderd. Gevolg: menselijke uitwerpselen en vuilniszakken in het bos.’

–  ‘Hoeveel geld is er voor vpr en hoeveel gaat op aan salarissen op de werkvloer? Hoeveel naar Schiedam? Wat wordt er uitgegeven aan het werkelijke onderhoud, de instandhouding en nieuwe projecten?’