Bezwaarschriftencommissie 2015

De decentralisaties in de zorg hebben in de gemeente Westvoorne  vorig jaar geleid tot een grote stijging van het aantal bezwaarschriften.

Westvoornaars dienden in 2015 in totaal 64 bezwaarschriften in tegenover 43 in 2014. Voorzitter Dick Bosgieter van de bezwaarschriftencommissie verklaart de stijging door de zorgtaken die de gemeenten op zich hebben moeten nemen. Mensen moeten eerst aangeven welke maatregelen ze zelf kunnen treffen en wat ze nodig hebben voordat ze beroep doen op een voorziening. Inwoners van de gemeente klommen in totaal 35 keer in de pen tegen een besluit op het gebied van sociale zaken. De helft daarvan ging weer over huishoudelijke hulp. De meesten hebben na een gesprek met de gemeente hun bezwaar ingetrokken. Vijf van de klagers op het gebied van sociale zaken zijn in het gelijk gesteld. Het jaar daarvoor waren klaagden er slechts zestien Westvoornaars over een voorziening.