Bezwaren Provincie en buurgemeente discotheek N57

Als het aan de gemeente Hellevoetsluis ligt kunnen jongeren straks in de eigen polder dansen. De Provincie en buurgemeente Westvoorne vrezen dat de meeste bezoekers niet voor de discotheek naar de hoek N57/Zwartedijk zullen komen.

 

Restaurant met drive-through

De gemeente Hellevoetsluis wil goede uitgaansgelegenheden voor de jongeren. Het liefst dicht bij huis. Uit diverse onderzoeken kwam de hoek N57/Zwartedijk kwam als beste locatie voor een discotheek naar voren. Eind vorig jaar heeft het college van B en W een officieel besluit genomen. Bij de discotheek  komt een restaurant, bestaande uit een familiegedeelte en een fastfoodgedeelte (inclusief drive-through). De zalen kunnen ook worden verhuurd. Deze voorzieningen moeten zorgen voor meer inkomsten en een breder publiek zien te trekken.

 

Draak van een plek

Intussen heeft de Provincie Hellevoetsluis per brief verzocht het plan aan te passen. ‘De wegrestaurants zijn zelfstandig opererende bedrijven. Daarmee wijkt het plan af van het principebesluit van Gedeputeerde Staten.’ De eetgelegenheden mogen er van de Provincie komen, maar die moeten wel ondergeschiktheid aan de discotheek zijn. ‘De andere functies zijn niet gebonden aan een maximum oppervlak. Het complex kan dus ook in zijn geheel benut worden voor wegrestaurants en zalenaccommodatie. Of met een veel kleinere disco dan nu voorzien.’ Ook de gemeente Westvoorne tekent – mede om deze redenen – bezwaar aan.

Joop Braat van de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne spreekt zelfs over “een draak van een plek”. ‘Waarom uitgerekend op de drukste rotonde van de N57 en midden in het landelijk gebied bij de buurman in zijn voortuin op de stoep?’ Hij weet een alternatieve locatie:  aan “de weg met de sierlijke bochten” vanuit de Amnesty Internationallaan naar de N57. ‘Het tijdperk van de grote disco’s lijkt voorbij. De plattelandsdisco Alhambra in de Hoekse Waard is al jaren geleden gesloten. Onlangs is één van de grootste disco’s van Nederland, Locomotion in Zoetermeer, failliet verklaard,’ meent Braat.

 

Start bouw 2012

Tot en met 4 augustus lag het voorontwerpbestemmingsplan Discotheek N57 ter inzage. De gemeente Hellevoetsluis  heeft zeventien inspraakreacties en zeven reacties van de overleginstanties ontvangen. Deze zijn in behandeling. De gemeente wil niet vooruitlopen op de beantwoording daarvan en stelt de indieners liever eerst persoonlijk op de hoogte. Eind dit jaar neemt het College een besluit. De raad is begin 2012 aan zet. Daarna kan de bouw starten. De Hellevoetse jongerenraad staat al positief tegenover het plan.